Golfreglerne skriver: “Komitéen er ansvarlig for på scorekortet eller et andet sted, der er synligt (f.eks. nær første tee) at vise fordelingen af handicapnøgler.” (Se Golfreglerne, Procedurer for Komitéen, Afsnit 5 (4)).

Det anbefales, at handicapnøglerne fordeles over 18 huller, opdelt i seks grupperinger af tre huller, med hvert hul rangeret efter deres sværhedsgrad i forhold til Par. Hvert huls sværhedsgrad kan objektivt bestemmes på følgende måde ved at bruge hul-for-hul data fra Course Rating processen.

I Danmark er det muligt at få en rapport fra GolfBox med hullernes sværhedsgrad for to grupper (worst/best). DGU har lavet en alternativ rapport hvor GolfBox’ rapport kan indsættes. Den kan hentes her.
Disse gennemsnit kan bruges som udtryk for scratch- og bogeyværdien i stedet for værdier fra Course Rating processen:


Et eksempel på et Par 4 hul, hvor scratchværdien er 4,2 og bogeyværdien er 5,3:

Den anbefalede metodik og procedurer for at bestemme fordelingen af handicapnøgler inden for de seks grupperinger af tre huller og for at tilgodese både slagspils- og hulspilsformater, er følgende:

  1. Tildel ulige handicapnøgler på forni og lige handicapnøgler på bagni. Dog, hvis bagni i følge Course Ratingen er markant sværere end forni, så kan de lige handicapnøgler skiftes til forni og de ulige til bagni.
  2. Spred handicapnøglerne jævnt ud over alle 18 huller, således at spillere, der får tildelt slag, har mulighed for at bruge en større andel af dem, før en match afgøres.
  3. Anvend de laveste handicapnøgler (1 og 2) på hver af de ni i den midterste af grupperingerne af tre huller. Hvis intet hul i den midterste gruppering er rangeret blandt de laveste 6 huller i forhold til Par, så kan de laveste handicapnøgler sættes på et tilstødende hul i slutningen af den første gruppering eller i starten af den sidste gruppering.
  4. Anvend de næstlaveste handicapnøgler (3 og 4) på hver af de ni i enten den første eller sidste gruppering af tre huller, medmindre den laveste handicapnøgle er i den samme gruppering.
  5. Hvis muligt, undgå de laveste nøgler (6 eller mindre) på to på hinanden følgende huller.
  6. Hvis en spiller får mere end 18 slag, bruges samme handicapnøgle -rækkefølge, hvor nøgle 1 gentages som nøgle 19, 37, og 55 og med alle andre ekstraslag i tilsvarende rækkefølge.

Disse anbefalede procedurer understøtter den vejledning, der er indeholdt i Golfreglerne, Procedurer for Komitéen, Afsnit 5I (4).