Den periode, hvor tællende scores fra et givet område indleveres til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden spilles.