Den enhed, nedsat af en golfklub, som er ansvarlig for at sikre, at der leves op til de krav, som Handicapreglerne eller det autoriserede forbund stiller til golfklubben (se Regel 1.3 og Appendix A).