Q:
Mange spillere gerne vil have et lavt handicap, da det bl.a. giver dem mulighed for at komme med i turneringer med handicapbegrænsning. Det ses f.eks. ved, at der er en meget stor gruppe spillere, som har præcis 4,5 eller tæt på i handicap. Dette opnås ved, at disse spillere kun indleverer scores fra private runder, som får dem ned i handicap, men aldrig scores, der går den anden vej.

A:
Som udgangspunkt for WHS internationalt er der et ønske om, at alle får et retvisende handicap, som skal bruges til en fair fordeling af handicapslag i handicapkonkurrencer. Internationalt bruges således sjældent handicap til at komme ind i Eliteturneringer. Her bruges oftest ranglister, og derfor er systemet designet, som det er.

Derfor er der åbnet for, at alle kan aflevere flest mulige scores, således at handicappet er et reelt gennemsnit af runder. Hvis nogen skulle få lyst til at snyde med deres scores, skal de selvfølgelig straffes (fx suspension af handicap), når det opdages. Men man har ikke villet designe et system, hvor få spilleres eventuelle snyd skal stå i vejen for, at flertallet kan bruge systemet, som designet. Vi har således i dag mange spillere, som ikke har et korrekt handicap, da de kun kan aflevere i turneringer – som de ikke har tid til at spille i.

Alle bliver informeret om, at man skal aflevere alle sine tællende runder således, at man får et retvisende handicap. Gør man ikke det, vil det blive påtalt af Handicapkomitéen, som kan justere spillerens handicap efterfølgende.

At en spiller opnår et “for lavt handicap” ved ikke at aflevere alle scores (dårlige) scores, snyder jo primært spilleren selv i handicapkonkurrencer.

Mht. at komme ind i turneringer, arbejdes der som sagt i internationale eliteturneringer på at bruge ranglister mere end handicap.

Derudover vil vi holde øje med, om det bliver et problem. Skulle det vise sig at være det, arbejder vi på muligheder for at stille alternative krav i disse turneringer.
Det kunne fx være at man skal have min 8 turneringsscores blandt de 20 seneste for at komme med i turneringen, eller endda at beregne et alternativt handicap, baseret på turneringer som kun bruges som adgangskrav.