Golf er en global sport med ét sæt af Golfregler, ét sæt af Udstyrsregler og ét sæt Amatørregler. Efter tæt samarbejde med eksisterende handicapautoriteter og nationale forbund er USGA og R&A glade for at kunne præsentere ét sæt Handicapregler, der kan bruges af alle golfspillere over hele verden.

Visionen om at skabe et “verdenshandicapsystem”, indeholdende ét sæt Handicapregler og et Course Rating System, begyndte for omkring 10 år siden under et møde mellem repræsentanter fra hvert af de 6 eksisterende handicapautoriteter – USGA, Golf Australia, Counsil of National Golf Unions (CONGU), European Golf Association (EGA), South African Golf Association (SAGA) og Argentine Golf Association (AAG) – og R&A. Der var en entusiastisk interesse i konceptet om at skabe ét forenet handicapsystem, hvilket udløste en omfattende gennemgang af de eksisterende handicapsystemer.

Første udgave af Handicapreglerne er resultatet af denne gennemgang. Den repræsenterer syv års arbejde fra repræsentanter fra USGA, R&A og mange golfforbund rundt omkring i verden og i særdeleshed et stort arbejde fra Handicap Operations Committee. Den indarbejder tillige feedback, modtaget fra tusindvis af golfspillere og handicapadministratorer fra hele verden.

Handicapsystemet har tre hovedformål:

  • at tilskynde så mange golfspillere som muligt til at opnå og vedligeholde et Handicap
  • at sætte golfspillere i stand til – uanset evner, køn og nationalitet – at anvende deres Handicap på enhver bane i verden i en fair konkurrence
  • at angive med tilstrækkelig præcision, den score en golfspiller forventeligt kan opnå på enhver bane i verden, når der spilles under normale forhold

Vi er sikre på, at Handicapreglerne kan leve op til disse mål, og at golfspillerne vil finde dem inkluderende og fair, samt at administratorer af Handicap vil opfatte dem som et moderne regelsæt, der let kan tilpasses og anvendes.

Handicapreglerne administreres i fællesskab af USGA og R&A på ensartet måde over hele verden. Administration af Handicaps i hvert enkelt land fortsætter med at være et anliggende for de nationale forbund eller andre autoriserede enheder, som lokalt hjælper med at drive systemet på en effektiv og ansvarlig måde. Handicapreglerne er også indrettet til at give disse autoriserede organisationer mulighed for tilpasning til egne kulturelle forhold.

Det er et historisk øjeblik for golfsporten, og vi ønsker at udtrykke vores dybtfølte taknemmelighed til alle de individer og organisationer, der har bidraget til dette projekt. Vi sender en særlig tak til afdøde Alan Holmes, og anerkender hans betydelige bidrag til og engagement i udviklingen af Handicapsystemet.

J. Michael Bailey (USGA)
Chairman
World Handicap Authority

Dr Hans Malmström (R&A)
Chairman
Handicap Operations Committee