1.4a Blive medlem i en golfklub

For at opnå et Handicap, der kan administreres i overensstemmelse med Handicapreglerne, skal en spiller:

Ved at indlevere en score for at opnå og vedligeholde et Handicap, accepterer spilleren, at brug af deres scorearkiv vil være til rådighed for:

  • Tredjeparts-godkendelse
  • Udstedelse af et Handicap, og
  • Administrations- og statistikformål

1.4a/1 – Hvorvidt en professionel golfspiller kan opnå et Handicap

En professionel golfspiller kan opnå et Handicap, hvis de lever op til alle ansvarsområderne for en spiller i Handicapreglerne.

*Se Beslutning 1.4a for, om Pro’ers handicap i Danmark: Klik her

1.4b Vælge en hjemmeklub:

En spiller skal vælge én golfklub som deres hjemmeklub til at være ansvarlig for at vedligeholde deres Handicap.

Men alle golfklubber, som spilleren er medlem af, kan dele informationer med hjemmeklubben, hvilket kan medføre, at hjemmeklubben foretager en regulering af spillerens Handicap.

Når en spiller er medlem af mere end én golfklub, skal spilleren sikre, at hver golfklub kender detaljerne for:

1.4b/1 – Kriterier for valg af hjemmeklub

Regel 1.4b kræver, at en spiller, der er medlem af mere end én golfklub, vælger én golfklub som deres hjemmeklub.
En spiller bør vælge hjemmeklub ud fra et eller flere af følgende kriterier:

Skulle en spillers bopæl skifte jævnligt, således at en anden golfklub lever op til ovennævnte kriterier på forskellige tider af året, bør en spiller overveje at skifte hjemmeklub på passende vis.
Spillere må ikke vælge hjemmeklub med det formål at opnå et Handicap, der giver dem en unfair fordel.

1.4b/2 – Spiller vælger anden hjemmeklub

Når en spiller vælger en anden hjemmeklub af enhver grund, skal de underrette alle golfklubber, de er medlem af, og stille deres scorearkiv til rådighed for deres nye hjemmeklub.

1.4b/3 – Spiller, som er medlem af flere golfklubber inden for forskellige jurisdiktioner, hvilket medfører mere end ét Handicap

Regel 1.1 fastslår, at formålet med Handicapsystemet bl.a. er at give så mange golfspillere som muligt en mulighed for at opnå og vedligeholde et Handicap.

DGU kommentar: Det er krævet, at en dansk spiller, som ønsker at være medlem i en dansk klub, har en dansk hjemmeklub. Se tillige Beslutning 1.4b

Hvor en spiller er medlem af en golfklub i en anden jurisdiktion end deres hjemmeklub, kan det kræves, at spilleren opretholder et separat Handicap, udstedt af det autoriserede forbund, der er ansvarlig for Handicaps inden for denne forskellige jurisdiktion.

Det er dog ikke et krav, der anbefales, da man ønsker at sikre, at det samme Handicap udstedes af begge autoriserede forbund. Derfor er det spillerens ansvar at indlevere alle tællende scores til både deres hjemmeklub, og tillige den golfklub, der holder til i den anden jurisdiktion.

Hvis der nogensinde er forskel mellem spillerens Handicap, udstedt af de forskellige autoriserede forbund, bør det Handicap bruges fra den jurisdiktion, hvor runden spilles. Når der spilles uden for hver af disse jurisdiktioner, bør det laveste Handicap bruges.