En score er tællende til handicapformål, hvis runden er blevet spillet:

DGU kommentar: OG hvor spilleren spiller “rigtig golf”, det vil sige lever op til kravet i Regel 1.3.1.b om at “Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul”

Derudover skal spillerens score være godkendt i overensstemmelse med Handicapreglerne (se Regel 4.4).

Hvis én eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, er scoren ikke tællende til handicapformål.
DGU kommentar: og modsætningsvis; hvis alle krav er opfyldt så ER scoren tællende og skal ifølge Regel 2.1.a.1 afleveres som en tællende score

2.1/1 – Score er tællende til handicapformål, selv hvis hullerne ikke er spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Regel 5.1 i Golfreglerne kræver, at huller på en runde spilles i den rækkefølge som er bestemt af enten Komitéen for turneringen eller Komitéen for golfbanen. En score er dog tællende til handicapformål, selv hvis hullerne ikke er spillet i rækkefølgen, bestemt af Komitéen. For eksempel:

  • Hvis banen er tæt belagt og det at starte på et alternativt hul kan medvirke til hurtigere spil
  • Når det at spille hullerne i en anden rækkefølge kan medvirke til, at flere spillere kan få afsluttet deres runde, især på tidspunkter, hvor dagslys er begrænset.

2.1/2 – Status for scores, når der samtidig spilles både hulspils- og slagspilsformater

Når en spiller konkurrerer i en hulspilsmatch og samtidig spiller en slagspilsrunde, og begge formater er tilladte spilleformater, er det slagspilsscoren, der skal indleveres til handicapformål. Scoren for hulspilsmatchen bør ikke indleveres.

2.1/3 – Indlevering af scores til handicapformål, når der spilles på midlertidige greens eller teesteder.

Det autoriserede forbund bør beslutte, om scores, opnået under midlertidige baneforhold, er tællende til handicapformål. Det autoriserede forbund bør også beslutte, om en midlertidig tilpasning af Course Rating og Slope Rating er krævet for at reflektere de midlertidigt ændrede forhold (se Appendix G).

DGU Kommentarifølge Appendix G:

Forkanten af et teested, som defineret i Golfreglerne, bør ikke placeres mere end 10 meter (10 yards) foran eller bagved den relevante permanente længdemarkering på hvert hul. Samlet set bør golfbanen ikke forkortes (eller forlænges) med mere end 100 meter (100 yards) fra den opmålte længde for at sikre den præcise anvendelse af Course Rating og Slope Rating i beregningen af spilleres Handicapresultater.

6. Ændring af baner
a. Midlertidige ændringer
Handicapkomitéen skal underrette det autoriserede forbund, når der foretages midlertidige ændringer af golfbanen, der kan have indflydelse på Course Ratingen. Det autoriserede forbund bestemmer, om scores under sådanne omstændigheder er acceptable til handicapformål, og om Course Rating og Slope Rating bør tilpasses midlertidigt.

Kontakt DGU ved midlertidige ændringer af banen.
Baner, som midlertidigt (f.eks. til en turnering eller ifbm. banearbejde) er forkortet/forlænget med mindre 100, vil kunne beholde sin Course Rating.
Ligeledes kan en 18 hullers bane indeholde op til to midlertidige greens, og stadig være tællende til handicapformål – forudsat, de er godkendt af DGU.
Hvis der er tale om udskiftning af forskellige greens på forskellige tidspunkter (f.eks. spil til alternative greens i tilfælde af frost), er der ikke tale om samme bane på en given dag, og Course Ratingen er dermed ikke gældende for dagen. Desuden vil det ikke være muligt at kontakte DGU og få godkendt disse løbende, og derfor er scores på en sådan bane ikke acceptable til handicapformål.

Når en midlertidig Course Rating og Slope Rating er udstedt, skal denne information gøres tilgængelig for spillere forud for start af deres runde.

Dette gælder også hvis midlertidige ændringer (+/- 100 meter/ændrede teesteder og/eller 1-2 midlertidige greens) resulterer i en uændret rating