En runde skal spilles efter Golfreglerne for at være tællende til handicapformål, under hensyntagen til det følgende:

  1. Organiserede turneringer. I en situation, hvor en spiller diskvalificeres fra en turnering for en overtrædelse af Golfreglerne, men hvor ingen særlig fordel er opnået, bør scoren betragtes som tællende til handicapformål.
    Hvis en spiller diskvalificeres fra en turnering for enhver anden overtrædelse af Golfreglerne, er scoren ikke tællende til handicapformål.
    Den endelige beslutning ligger hos Komitéen under hensyntagen til omstændighederne.
  2. Almindeligt spil. Når der ikke spilles i en organiseret turnering, er en score ikke tællende til handicapformål, hvis spilleren:

Hvis en spiller anvender en Standard lokalregel korrekt, men Komitéen ikke anvender denne lokalregel på banen, så kan scoren stadig være tællende til handicapformål. Det samme gør sig gældende, hvis en spiller overtræder en Standard lokalregel, som anvendes af Komitéen.

Eksempler på situationer i forhold til Standard lokalregler, hvor en score kan være tællende til handicapformål:

  • En spiller har anvendt den alternative lempelsesmulighed til Forrige sted i Standard lokalregel E5, selvom denne Standard lokalregel ikke anvendes, eller
  • Spilleren har brugt udstyr til afstandsmåling, selvom der anvendes en Standard lokalregel, der forbyder dette.

Den endelige beslutning ligger hos Komitéen under hensyntagen til omstændighederne.

2.1b/1 – Eksempler, hvor en spiller er diskvalificeret fra en turnering, men hvor ingen særlig fordel er opnået

Komitéen kan beslutte at acceptere en score til handicapformål, hvis en spiller er diskvalificeret fra en turnering, men hvor ingen særlig fordel er opnået.

Eksempler på situationer, hvor Komitéen kan bestemme, at ingen særlig fordel er opnået:

Golfregel Type af diskvalifikation Anbefalet beslutning
til handicapformål
3.3b(1)/(2) Scorekort ikke underskrevet Acceptér score
3.3b(2) Scorekort ikke returneret hurtigt Acceptér score
3.3b(3) Hulscore på scorekort er lavere
end faktisk score
Acceptér rettet score

2.1b/2 – Eksempler, hvor en spiller er diskvalificeret fra en turnering for en overtrædelse, der ville have givet en særlig fordel

Eksempler på situationer, hvor komitéen kan bestemme, at en spiller har opnået en særlig fordel:

Golfregel Type af diskvalifikation Anbefalet beslutning
til handicapformål
1.3b Spillere aftaler bevidst at ignorere
en Regel eller straf, de ved gælder
Score ikke tællende
4.1a Udføre et slag med
en ikke-godkendt kølle
Score ikke tællende
4.3a(1) Bruge afstandsmåler til
at måle højdeforskelle
Score ikke tællende

2.1b/3 – Hul ikke spillet efter Golfreglerne i almindeligt spil

Hvor en spiller har overtrådt Golfreglerne i almindeligt spil og bevidst undladt at påføre den korrekte straf, bør scoren ikke accepteres til handicapformål. Imidlertid kan individuelle hulscores under visse omstændigheder justeres til en Netto Dobbelt Bogey for at skabe en tællende score.

Hvis Handicapkomitéen bestemmer, at spilleren bruger justeringen til Netto Dobbelt Bogey for at opnå en unfair fordel, skal Handicapkomitéen gribe ind efter Regel 7 i Handicapreglerne.