1. En score, der er indtastet i spillerens scorearkiv, skal være:
  • En tællende score (se Regel 2.1), og
  • Indsat i den korrekte kronologiske orden, selvom scoren er indleveret på en senere dag, end den dato, den blev spillet.
  1. En score bør indtastes i spillerens scorearkiv på den måde, det autoriserede forbund har krævet*. Det kan være som hul-for-hul scores (stærkt anbefalet), en Handicapscore eller Stablefordpoint.
  2. Når en score er indleveret, skal spilleren sikre sig, at følgende information er inkluderet for indtastning i deres scorearkiv:

Denne information er normalt indeholdt på scorekortet.

  1. Handicapkomitéen bør sikre sig, at en indleveret score hurtigst muligt bliver indtastet i en spillers scorearkiv.
  2. En score, som er indleveret på enhver dag, efter at runden er spillet, bør også indeholde PCC beregningen (se Regel 5.6) i tillæg til det i punkt 3. ovenfor krævede.

(Se Appendix B for et eksempel på et scorearkiv.)

* I Danmark kræver DGU at scores tastes hul-for-hul.

4.1a/1 – Hvis Par på scorekortet er forskellig fra Par i golfklubbens indtastningssystem eller anden enhed til brug for indtastning af scores

Det autoriserede forbund, eller golfklubben har – efter aftale med det nationale forbund – ansvaret for at fastsætte Par. Hvis der er situationer, hvor de korrekte Par -værdier er uklare for den spillede bane, og hvor det er krævet, at spilleren indtaster justerede hulscores til handicapformål, bør spilleren få bekræftet de korrekte Par -værdier, før hulscores indtastes til handicapformål.