En spiller bør indlevere sin score så hurtigt som muligt på spilledagen, efter runden og før midnat (lokal tid).

Hvis en spillers score ikke indtastes på spilledagen, bliver:

Hvis en score indtastes i en spillers scorearkiv senere end spilledagen, og PCC for spilledagen allerede er beregnet, så bør PCC justeringen anvendes på beregningen af spillerens Handicapresultat, selvom spillerens score ikke var inkluderet i PCC beregningen.

Hvis en score indtastes uden for rækkefølgen:

Note: Handicapkomitéen bør undersøge gentagne tilfælde, hvor en spiller ikke får indleveret sin score rettidigt (se Regel 7.1b).

Hvis der ikke findes bevis for, at spilleren har handlet med det formål at opnå en unfair fordel, bør alle scores i den mellemliggende periode bibeholdes til handicapformål.