Et Handicap beregnes på grundlag af de laveste Handicapresultater i scorearkivet. Hvis et scorearkiv indeholder mindst 20 Handicapresultater, er proceduren for at beregne et Handicap:

(Se Regel 5.8).