Der er to udløsere inden for cap-proceduren:

  1. Soft cap. Soft cap udløses, når forskellen mellem en spillers nye, beregnede Handicap og deres Laveste Handicap er større end 3,0 slag. Når det er tilfældet, begrænses stigningen over 3,0 med 50%.
  2. Hard cap. Hard cap udløses for at sætte en hård øvre grænse for, hvor meget en spillers Handicap kan stige efter anvendelsen af soft cap, til højst 5,0 over Laveste Handicap.

Der er ingen grænse for, hvor meget en spillers Handicap kan falde.

Procedurerne for soft cap og hard cap iværksættes først efter, at det Laveste Handicap er etableret.

(Se figur 5.8)