I en situation, hvor en spiller undlader at indlevere en score fra et tilladt spilleformat rettidigt, bør Handicapkomitéen undersøge årsagen og foretage passende handlinger.

 1. Hvis der er en acceptabel grund til, at en score ikke er indleveret. Handicapkomitéen i spillerens hjemmeklub har retten til at bestemme, om en spillers grund til ikke at indlevere en score er en acceptabel grund.
 • Acceptable grunde for ikke at indlevere en score kan være:
  • Pludselig skade eller sygdom,
  • Nødsituation,
  • Farligt vejr, eller
  • Enhver anden grund for at stoppe spillet, som er acceptabel for Handicapkomitéen.
 • Når hjemmeklubben eller Komitéen fastslår, at spilleren har en acceptabel grund for ikke at afslutte runden, er der to muligheder:
  • Mulighed 1 – Scoren skal indtastes. Hvis spilleren ikke afslutter runden, men har afsluttet det minimum antal huller, som det autoriserede forbund har bestemt for en acceptabel 9-hullers eller 18-hullers runde, skal scoren indtastes til handicapformål.
  • Mulighed 2 – Scoren må ikke indtastes. Hvis spilleren ikke afslutter runden, og ikke har afsluttet det minimum antal huller, som det autoriserede forbund har bestemt som acceptabelt for en 9-hullers eller 18-hullers runde, må scoren ikke indtastes til handicapformål.
 1. Hvis der ikke er en acceptabel grund til, at en score ikke er indleveret. Handicapkomitéen har retten til at bestemme, om en spillers grund til ikke at indlevere en score er en acceptabel grund.
 • Uacceptable grunde for ikke at indlevere en score kan være:
  • At forhindre, at en lav score medvirker til nedsættelse af Handicappet.
  • At forhindre, at en høj score medvirker til forhøjelse af Handicappet.
 • Hvis spillerens scores kan identificeres, og spilleren stoppede sin runde efter at have afsluttet det minimum antal huller, som det autoriserede forbund har bestemt for en acceptabel 9-hullers eller 18-hullers runde, skal scoren indtastes til handicapformål.
 • Hvor en Handicapkomité efterfølgende bliver opmærksom på spillerens faktiske score, efter at komitéen allerede har indtastet en strafscore, bør den faktiske score ligeledes indtastes i spillerens scorearkiv. Handicapkomitéen kan vælge at bibeholde strafscoren i spillerens scorearkiv eller fjerne den.
 • Hvis Handicapkomitéen bestemmer, at spilleren undlod at indlevere scoren med det formål at opnå en unfair fordel, bør den overveje at fjerne spillerens Handicap og/eller pålægge en passende strafscore (høj eller lav, afhængig af spillerens hensigt).
 • Handicapkomitéen eller det autoriserede forbund bør overveje disciplinære skridt over for spillere, der gentagne gange undlader at indlevere deres scores eller ikke afslutter deres runder.

(Se figur 7.1b).