Turneringskomitéen kan forbeholde sig ret til:

  • At justere en spillers Justerede Spillehandicap i turneringsbetingelserne, når der er bevis for, at spillerens Handicap ikke afspejler spillerens demonstrerede spillestyrke.
  • At bestemme at suspendere indlevering af scores til handicapformål, når baneforholdene er særligt ringe. Komitéen bør opnå tilladelse fra det autoriserede forbund, når en sådan suspension bestemmes.