For at kunne leve op til kravene i Handicapreglerne, forventes Handicapkomitéer og autoriserede forbund at:Noter:

 1. Hvor et nationalt forbund administrerer og vedligeholder en spillers Handicap direkte, påtager det nationale forbund sig et ansvar som en golfklub.
 2. Hvor der er relevant, bestemmes delegering af ansvar af enten det multi-nationale forbund eller det nationale forbund.

Ansvarsområder i Handicapsystemet set i forhold til golfbanerne

Et autoriseret forbund forventes at: En golfklub forventes at:
 1. Sikre, at alle faciliteter, godkendt af det autoriserede forbund til handicapformål, har en Course Rating og Slope Rating for alle relevante teesteder, udregnet i overensstemmelse med Course Rating systemet.
  Ratings skal også indeholde alle midlertidige og permanente baneændringer, som er indberettet af tilknyttede golfklubber / banejere.
 2. Bruge Course Rating softwaren til at udregne og udstede Course Rating og Slope Rating.
 3. Vedligeholde fortegnelser over alle Course Ratings inden for sin jurisdiktion.
 4. Etablere en Course Rating komité.
 5. Etablere adgang til et korps af fuldt uddannede baneratere (inklusiv teamledere), som kan gennemføre alle Course Ratings og gen-ratings.
 6. Bestemme en periode inden for hvilken spil med lejeforbedring kan bruges til tællende scores.
 7. Bestemme start- og slutdatoer for ikke-aktiv sæson inden for sin jurisdiktion.
 1. Have verificerbare hullængder for hvert teested med en Course Rating, som tilladte spilleformater kan spilles på.
 2. Informere det autoriserede forbund om betydelige ændringer, især ændringer i længde og indførelse af strafområder, der kan have indflydelse på de udstedte Course Rating og Slope Rating.
 3. Sikre, at alle tællende scores spilles fra teesteder, der har en Course Rating og Slope Rating, som defineret i Course Rating systemet.
 4. Vedligeholde deres golfbane på en måde, som er sammenlignelig med de forhold, der var, da Course Ratingen blev gennemført.
 5. Opslå konverteringstabeller for Spillehandicap til reference for spillerne.
 6. Sikre, at indtastning af alle tællende scores suspenderes, hvis baneforholdene er særligt dårlige.
  Før dette implementeres, skal golfklubben først opnå godkendelse fra det relevante, autoriserede forbund.
 7. Sikre, at golfbanen er markeret i overensstemmelse med Golfreglerne.