Handicapsystemets integritet afhænger af, at alle nøgleinteressenter sikrer, at alle de opstillede krav i Handicapreglerne efterleves, og at alle lever op til deres respektive ansvar.

Nøgleinteressenterne inden for Handicapreglerne er:

  • Spilleren
  • Golfklubben og dennes Handicapkomité
  • Regionale golfforbund*
  • Nationale golfforbund*
  • Multi-nationale golfforbund*
  • USGA og R&A

*Samlet set kendt som “autoriserede forbund”.

Ansvarsområderne for hver nøgleinteressent, se:

A1: Spilleransvar

A2: Ansvar klubber og autoriserede forbund