Spillehandicapjusteringer er tænkt anvendt til at give fair betingelser for spillere på alle niveauer i ethvert spilleformat over både 9 og 18 huller.

Spillehandicapjusteringer foretages på Spillehandicappet som det sidste trin for at udregne en spillers Justerede Spillehandicap (se Regel 6.1 og Regel 6.2).

Det nationale forbund er ansvarlig for at etablere Spillehandicapjusteringer, eller det kan delegere dette ansvar til et regionalt forbund eller en golfklub.

Den følgende tabel viser de anbefalede Spillehandicapjusteringer, baseret på turneringer med felter af middelstørrelse. Spillehandicapjusteringerne kan tilpasses feltets størrelse og den ønskede udligning mellem spillerne (se Fortolkning C/1):


*DGU kommentar: I Danmark anbefaler DGU at bruge 100% justering ved alle former for individuelt slagspil – dvs. ingen justering af Spillehandicap.

Handicapturneringer:
I organiserede turneringer bør turneringskomitéen specificere Spillehandicapjusteringerne i turneringsbetingelserne.

Generelt – i slagspil – får en spiller sit fulde Justerede Spillehandicap, efter at Spillehandicapjusteringen er foretaget.

Generelt – i hulspil – spiller spilleren med det laveste Justerede Spillehandicap fra nul slag i forhold til de andre, efter at Spillehandicapjusteringen er foretaget. De andre spillere får forskellen mellem deres eget Justerede Spillehandicap og spilleren med det laveste Justerede Spillehandicap.

Plus-Justerede Spillehandicaps:
Medmindre andet er specificeret af komitéen, giver spillere med et plus-Justeret Spillehandicap slag tilbage til banen, begyndende ved handicapnøgle 18. For eksempel giver en spiller med et Justeret Spillehandicap på +2 slag tilbage til banen på hullerne med handicapnøgle 18 og 17.

Når Spillehandicapjustering foretages, bevæger en spiller med et plus-Justeret Spillehandicap sig opad mod nul, inklusiv ved afrunding. Dette gøres for at beholde samme relative forskel mellem Justerede Spillehandicaps spillehandicap}.

Ekstra huller:
Spillehandicapjusteringer er tænkt anvendt til at sikre fair betingelser over 9 og 18 huller. Turneringsbetingelserne bør specificere, hvor tildelte slag skal anvendes, hvis der kræves ekstra huller for at finde en vinder eller andre slutpositioner (se Offical Guide til Golfreglerne, Procedurer for Komitéen, Afsnit 7A).

C/1 – Indvirkning af feltstørrelse på anbefalet Spillehandicapjustering

Feltstørrelser har en indvirkning på fair betingelser og bør overvejes, når man beslutter Spillehandicapjusteringen for en given turnering og et givet spilleformat.

Den anbefalede Spillehandicapjustering for alle individuelle netto-slagspilsformater er sat til 95% for et felt af middelstørrelse på mindst 30 spillere. For et felt på mindre end 30 spillere er anbefalingen at forhøje Spillehandicapjusteringen til 100%.

C/2 – Eksempler på, hvordan man tildeler handicapslag i handicapturneringer, når man bruger Spillehandicapjustering

Spiller Single Hulspil
Justeret Spillehandicap
100% Spillehandicapjustering
Four-Ball Hulspil
Justeret Spillehandicap
90% Spillehandicapjustering
A 10 9
B 18 16
C 27 24
D 39 35

Eksempel 1: I Single Hulspil mellem Spiller A og Spiller B, spiller Spiller A fra nul (0) slag og Spiller B får 8 slag i matchen.

Eksempel 2: I Four-Ball Hulspil spiller Spiller A fra nul (0) slag, Spiller B får 7 slag, Spiller C får 15 slag og Spiller D får 26 slag.

Note: De modtagne slag i Four-Ball hulspil forbliver de samme, selvom spilleren med det laveste Handicap ikke kan spille.

C/3 – Eksempler på, hvordan man tildeler handicapslag i handicapturneringer, hvor der deltager plus-handicappere, og når man bruger Spillehandicapjustering

Den følgende illustration viser, hvordan en Spillehandicapjustering på 85% foretages på to hold, der spiller i en Four-Ball turnering med Spillehandicaps på +4 (Spiller A), 16 (Spiller B), 7 (Spiller C) og 26 (Spiller D):

Spillehandicapjusteringen på 85% resulterer i en 17-slags forskel mellem partnerne på Hold 1 og en 16-slags forskel mellem partnerne på Hold 2. Dette er cirka 85% af forskellen mellem Spillehandicappene og opretholder den relative lighed.

Når Spillehandicapjusteringer foretages, vil enhver reduktion altid resultere i et Justeret Spillehandicap nærmere nul, også for spillere med plus-Handicap.

Eksempler:

Spiller Spillehandicap Four-Ball Slagspil
Justeret Spillehandicap
85% Spillehandicapjustering
Four-Ball Hulspil
Justeret Spillehandicap
90% Spillehandicapjustering
A +4 +3 +4
B 16 14 14
C 7 6 6
D 26 22 23

Eksempel 1: I Four-Ball slagspil giver Spiller A 3 slag tilbage til banen, Spiller B får 14 slag, Spiller C får 6 slag og Spiller D får 22 slag.

Eksempel 2: I Four-Ball hulspil spiller Spiller A fra nul (0) slag, Spiller B får 18 slag, Spiller C får 10 slag og Spiller D får 27 slag.