Banens sværhedsgrad kommer til udtryk igennem 2 forskellige begreber.

 • COURSE RATING (CR) er et udtryk for det gennemsnitlige antal slag, som en scratchspiller vurderes at kunne spille banen i. Det er reelt banens Course Rating, som der spilles imod, da det er udtrykket for den faktiske sværhedsgrad. Derfor får alle spillere tillagt forskellen mellem Par og Course Rating til deres Handicap, uanset niveau.
 • SLOPE RATING er et udtryk for, hvor mange handicapslag, spillere med højere Handicap skal have tildelt ekstra – ud over Course Ratingen. En banes slope forholder sig altid til en basis på 113 (der er valgt til en bane, der er præcis lige svær for scratch- og bogeyspillere). Slopens forhold til 113 bestemmer derfor, hvor mange procent flere slag, spillere med højere Handicap skal have tildelt.

Eksempelvis vil en spiller på en bane med Slope 130 få lagt 15% til sit Handicap i omregningen til Spillehandicappet, fordi forholdet mellem 130 og 113 er 15% (130/113=1,15). Eksemplet nedenfor viser en konverteringstabel, hvor disse værdier kan aflæses.

 • SPILLEHANDICAP udregnes fra Par, Course Rating og Slope. Det er det antal tildelte slag (i Reglerne kaldet handicapslag), der fremgår af konverteringstabellen/scorekortet, og som fordelt på hullerne via handicapnøglerne, bruges til handicapformål.
 • JUSTERET SPILLEHANDICAP er spillerens Spillehandicap, som evt. er justeret for at gøre turneringer mere fair for alle Handicaps – f.eks. en justering til 90% (eller 7/8) af de oprindeligt tildelte handicapslag.
 • DIN PAR er hullets par + eventuelle handicapslag. Det antal slag spilleren bør spille hullet i, og som svarer til 2 Stablefordpoint – kaldes også for Netto Par
 • DIN DOBBELT BOGEY er to slag over Din Par, og det maksimale antal slag en spiller kan bruge til handicapberegning.
 • HANDICAPSCOREN for en runde er det antal slag, som er ”fair” at indberette til brug for Handicap. Fair betyder: Det faktiske antal slag, dog begrænset til maksimalt Din Dobbelt Bogey.
 • Rundens HANDICAPRESULTAT er det Handicap, spilleren har spillet til på dagen, udregnet fra spillerens HANDICAPSCORE i forhold til banens sværhedsgrad og forholdene på dagen (PCC)og eventuelt andre justeringer.

 • HANDICAP er gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater, evt. begrænset af tidligere Laveste Handicap.

“Handicaphjulet” – viser ovennævnte begrebers rolle i den cyklus af beregninger, der indgår fra runden startes, via rundens registrering og til et nyt Handicap beregnes, og som derefter gentages. Nederste del varierer i forhold til, om der registreres bruttoscore pr. hul eller Stablefordscore pr. hul (med evt. streger). Men alt ender med det samme resultat:

 • PCC er en justering for forhold som vejr og baneopsætning, der afviger fra normalen på en given dag. Baseret på alt dagens registrerede spil på banen, sammenlignes alle spilleres Handicapresultat med deres Handicap. Dermed foretages en bedømmelse af, om banen har været usædvanlig let eller svær, eller om den har været normal.
  PCC’en kan resultere i, at Handicapresultatet for alle spillere på den dag skal reguleres med: -1, 0, 1, 2 eller 3 slag. +2 betyder f.eks. at banen har spillet 2 slag sværere, og disse skal således trækkes fra Handicapresultatet.

Handicapberegningen foregår i Golfbox, og processen kan illustreres ved nedenstående figur:

 1. Dit Handicap er et gennemsnit af de 8 bedste Handicapresultater – 118,2/8 = 14,8
 2. Et nyt Handicapresultat (som nr. 1) tilføjes, og den 21. falder ud
 3. Efter enhver ny score udvælges de nye 8 bedste – markeret med gråt. Den tidligere score på 17,2 (limegrøn) er nu ikke længere blandt de 8 bedste.
 4. Dit Handicap er et gennemsnit af de nye 8 bedste Handicapresultater – 117,1/8 = 14,6