Den procedure, der reducerer eller begrænser det tal, som en spillers Handicap kan stige med i sammenligning med spillerens Laveste Handicap. Cap-proceduren har to udløsningspunkter:

  • Soft cap – det punkt, hvorefter der er en reduktion i den opadgående bevægelse i et Handicap.
  • Hard cap – det punkt, som sætter et maksimum for den opadgående bevægelse i et Handicap.

(Se Regel 5.8)