Da der naturligt vil blive stillet mange spørgsmål til Handicapsystemet, vil DGU her i de underliggende punkter forsøge at svare på disse.

Som udgangspunkt skal et spørgsmål altid søges løst ved at læse de offentliggjorte artikler/foldere eller gennemgå onlinekurset. Hvis der stadig er spørgsmål, skal klubbens ansvarlige kontaktes for at få et svar.

Klubbens ansvarlige kan kontakte DGU, og skulle spørgsmålet være af en principiel karakter vil svaret blive indført i denne FAQ.

Spørgsmål og svar vil blive navngivet i forhold til emnet således at:

DGU beslutninger til Handicapsystemet mærkes med foranstillet B
Eksempelvis:
BR-2.1a – hvilket betyder, at der er tale om en DGU-præcisering til Regel 2.1a
Reference til denne beslutning findes også opført i selve reglen med et link til beslutningen.

Generelle spørgsmål til Handicapsystemet mærkes med H-
Herefter et navngivet emne
Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål, eksempelvis:
H-Kan man have mere end 36 i det nye Handicapsystem/1
Skulle der komme yderligere spørgsmål om samme emne, men i en anden “nuance”, vil dette blive markeret som /2

Spørgsmål til selve Handicapreglerne starter med et R-
Herefter regelnummeret fx 5.6
Hvert FAQ nummereres fortløbende med en skråstreg fx /1 for første spørgsmål, eksempelvis:
R-5.6/1 er 1. spørgsmål til Regel 5.6, som ikke er besvaret i en Fortolkning

Spørgsmål til fortolkningerne starter med et F-
Herefter fortolkningsnummeret fx 5.6/1
Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål, eksempelvis:
F-5.6/1/1 er 1. spørgsmål til Fortolkning 5.6/1

Spørgsmål til Definitionerne starter med et D-
Herefter Definitionens navn
Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål, eksempelvis:
D-Exceptionel score/1 er 1. spørgsmål til denne Definition