Q:
Jeg savner en forklaring på, at runder, hvor vi spiller til vores handicap i dag (18 point på 9 huller/opskaleret til 36 på 18), straffes i det kommende system, hvor de omregnes til 35 point, fordi man fremover kun lægger 17 point til, når man opskalerer en 9-hullers runde (fordi man angiveligt ikke er lige så god på bagni som på forni?).

Det betyder jo i praksis, at man kun spiller til sit handicap, hvis man samler 19 point på forni.

A:
Alt indsamlet international data viser, at det er sværere at gå til handicap over 18 huller, end det er over 9 huller. Hvis handicapresultatet alene vurderes på baggrund af 9 huller (ved at give 18 point på bagni) vil ens handicap således blive “for lavt” i forhold til spil over 18 huller.
Derfor viser statistikkerne, at der er behov for at tillægge et ekstra slag (fratrække et point) på bagni for at få et mere sammenligneligt resultat.

Dette slag lægges til helt op til 14 spillede huller (som man jo også kan aflevere i det nye system). Herfra vurderes det, at man godt kan tildele 2 point på de resterende huller, uden at det skaber en fejl i handicappet.

Man bør fremadrettet måske spekulere mindre i antal point og mere i at aflevere en handicapscore og dermed handicapresultat, som er sigende om ens spillestyrke.
Systemet nedvurderer derfor ikke 9 hullers runder, og man bliver ikke straffet for at aflevere 9 hullers runder. I stedet omregnes en 9 hullers runde til et sigende handicapresultat for 18 huller, som indgår i ens handicapberegning. Det resulterende handicap fungerer dermed for såvel 9 som 18 hullers runder.

Læs mere i Regel 5.1b.