Q: Er der ikke en fejl i tabellen “Regler for gennemsnit af bedste Handicapresultater”? Reduktionen er gået ned til 0 ved 5 scores, og så går den til -1 ved 6 scores?

A:
Når der er få scores og dermed en risiko for, at der ikke er afleveret en score, der er så lav som spilleren faktisk kan spille til, fratrækkes der slag for at være sikker på, at handicappet ikke bliver for højt. Derfor trækkes der 2 slag fra, når der kun er 1, 2, eller 3 scores. Hvis der er 4 scores, trækkes der kun 1 slag fra, da der nu er flere at vælge imellem, og med 5 scores bliver der ikke trukket noget fra, da der med 5 scores “må” være mindst 1, der er lav nok i forhold til den faktiske spillestyrke. Ved 6 scores er det ikke længere kun den laveste score, der bruges i gennemsnittet men i stedet gennemsnittet af de 2 laveste, og der er dermed igen risiko for, at der ikke er nok tilstrækkelige lave scores. Derfor trækkes igen 1 slag fra, inden der ved 2 af 7 vurderes at være nok sikkerhed for, at gennemsnittet er højt nok.