Q:
Mister man sit handicap eller får det en anden status, hvis man indleverer for få scores om året?

A:
I det gamle handicapsystem var der et “EGA-handicap” og “Klubhandicap”. I det nuværende er der kun ét handicap. Man mister ikke sit handicap, selvom der kun indleveres 3-4 runder om året i en årrække. Disse runder lægges til antallet i scorearkivet og kommer til at være en del af beregningerne af det løbende gennemsnit, som giver handicappet. For at få et så præcist handicap som muligt, bør alle runder afleveres, men der årsreguleres ikke automatisk som tidligere. Og der er ingen scores, der bliver for gamle.

Handicapudvalget kan og bør jævnligt foretage en vurdering og evt. revision af en spillers (eller spilleres) handicap. Dette bør gøres mindst én gang om året, og udvalget har rapporter til rådighed, som kan udpege spillere, som bør vurderes. Formålet er at sikre, at spillere hele tiden har et retvisende handicap, hvilket måske ikke er tilfældet ved få scores. I en sådan situation kan spilleren sammen med udvalget se på nuværende og historiske scores og evt. foretage en regulering om nødvendigt – enten op eller ned.