2.1 Tællende scores

2.2 Minimum antal huller spillet for at en score er tællende