DGU Kommentar:
Man skal altid på et påbegyndt hul notere sin faktiske hulscore, medmindre man samler bolden og sætter en streg. Man må først samle bolden op, når man har nået sin Netto Dobbelt Bogey, baseret på ens ubegrænsede Spillehandicap.
Resten af Regel 3 beskriver, hvordan systemet håndterer disse score-indberetninger.

Regel 3.1 – Maksimum hulscore til handicapformål

Regel 3.2 – Når et hul ikke er spillet

Regel 3.3 – Når et hul er påbegyndt, men spilleren ikke spiller i hul