Regel 5.6 PCC – justering for forhold på spilledagen

PCC -funktionen undersøger, om vejr og banebaneopsætning på dagen afveg fra normale forhold i en sådan grad, at en justering er nødvendig for at kompensere. Det er en daglig statistisk procedure, der sammenligner spillernes indtastede scores på dagen med forventede resultater baseret på deres Handicap, banens sværhedsgrad (slope) samt antal af spillere (se note nederst).

Hvis betydeligt færre eller flere spillere end antaget opnåede deres forventede score, har forholdene været hhv. sværere eller lettere end normalt. Målene er dog så brede, at scores i de fleste tilfælde (>80%) vil være på linje med, hvad der var forventet, og PCC falder dermed bort (bliver 0).

Alle tællende scores (kun 9 eller 18 hullers runder), som er indtastet på dagen fra spillere med et Handicap på 36,0 eller mindre, indgår i en udregning, der dagen efter resulterer i en PCC. Det er en vurdering om Course Ratingen (banens sværhedsgrad) har været korrekt, eller om den burde være justeret med hhv. -1, 0, +1, +2 eller +3.
En sådan justering gælder for alle runder, der er spillet på dagen.

En evt. positiv justering bliver efterfølgende trukket fra spillerens Handicapresultat.

Alle relevante scores indtastet på dagen indgår i beregningen af PCC’en og påvirker alle scores i udregningen af deres Handicapresultater næste dag. Handicapresultatet er derfor først er klar næste dag.

Runder, spillet på en given dag, men indtastet dagen efter eller senere, indgår selvfølgelig ikke i PCC beregningen, men PCC’en vil indgå i udregningen af Handicapresultater for disse runder:

Meget forsimplet kan det siges, at en vis del af spillerne forventes at spille til et Handicap, der ligger 4% over spillerens Handicap + yderligere 2,4 slag. En Handicap-20 spiller forventes derfor at spille til 20*1,04+2,4 = 23,2, mens en Handicap-1 spiller forventes at spille til 1*1,04+2,4 = 3,4.
Hvor mange, der forventes at kunne spille til det, afhænger af 1) banens sværhedsgrad (slope) og 2) det gennemsnitlige Handicap for alle spillere på dagen, samt 3) hvor mange der har spillet på dagen.
Det ender ofte med at skulle være mellem ⅓ og ⅔ af spillerne. Er det tilfældet er PCC = 0.
Hvis ikke det er tilfældet, men hvis samme andel har spillet til det forventede +1 bliver PCC = 1