En score, der indleveres til handicapformål, skal godkendes af markøren (som fører spillerens score) i henhold til Golfreglerne.

Markøren og spilleren skal leve op til de angivne ansvarsområder i Golfreglerne, når en spillers score godkendes (se Golfreglerne Regel 3.3b).

4.4/1 – Afklaring af betydning af “tredjepartsgodkendelse” som metode til godkendelse af scores

I nogle jurisdiktioner bruges tredjepartsgodkendelse (peer review) som metode til at godkende en spillers score eller til at bekræfte en spillers demonstrerede spillestyrke. Dette er enten i stedet for eller sammen med kravet om en markørs godkendelse af en spillers score med en underskrift. Tredjepartsgodkendelse udføres normalt af nogen som:

  • Spillede i samme gruppe eller var til stede under runden, og/eller
  • Som er medlem af den samme golfklub som spilleren.

Under alle omstændigheder bør det være nogen, som:

  • Har sikret et rimeligt grundlag for at kunne støtte scoren, som er blevet indtastet, eller kunne udfordre spilleren i uregelmæssigheder i den indtastede score, eller
  • Har kendskab til spillerens demonstrerede spillestyrke og med rimelighed kan bekræfte eller udfordre det Handicap, som er udstedt til spilleren.

Udfordringer eller uoverensstemmelser bør rejses over for spilleren og/eller rapporteres til Handicapkomitéen til overvejelse.