Regel 5.1a – For en 18-hullers score

Med henblik på denne Regel:

 • Slagspil bruges om spilleformaterne bruttoscore, nettoscore eller maksimum score.
 • Stableford behandles særskilt.

Et 18-hullers Handicapresultat beregnes på følgende måde og afrundes til nærmeste tiendedel, hvor “,5” rundes opad:

I slagspilsformater

I Stablefordformater

Noter:

 1. I Par/Bogey- formater, hvor et resultat af spil mod banen afleveres i en anden form end en hul-for-hul score, omregnes resultatet til en pointscore for at kunne beregne et Handicapresultat ved at anvende metoden for Stableford. Der anvendes dog ikke scores på et hul, som er bedre end en netto birdie eller værre end netto bogey. Derfor bliver det således for en 18-hullers runde:
 • Når en spillers Par/Bogey-resultat mod banen er delt, omregnes det til 36 point.
 • Når en spillers Par/Bogey-resultat mod banen er enten op eller ned, eksempelvis:
  • Et resultat på 3 op omregnes til 39 point.
  • Et resultat på 4 ned omregnes til 32 point.
 1. PCC-justeringer spænder fra -1,0 til +3,0 (se Regel 5.6)

Ufuldstændig 18-hullers runde

Hvis færre end 18 men flere end 9 huller er spillet, er en 18-hullers score kun tællende til handicapformål, hvis der er en gyldig begrundelse for ikke at fuldføre runden (se Regel 3.2)

 • Hvis begrundelsen anses for gyldig, skabes der et 18-hullers Handicapresultat ved at bruge proceduren for ikke-spillede huller (se Regel 3.2).
 • Hvis begrundelsen ikke anses for gyldig, kan scoren ikke bruges til handicapformål. Dog kan Handicapkomitéen overveje at tilføje en Strafscore (se Regel 7.1b).

For at en 18-hullers score er tællende til handicapformål fra en bane, der består af færre end 18 huller, skal der forefindes en Course Rating og Slope for 18 udpegede huller. Beregningen af et 18-hullers Handicapresultat udføres efter de normale procedurer i Handicapreglerne.

Regel 5.1b – For en 9-hullers score

En 9-hullers score skaleres op til et tilsvarende 18-hullers Handicapresultat til umiddelbar brug i scorearkivet.

 • En 9-hullers score skaleres op til et tilsvarende 18-hullers Handicapresultat ved at tillægge Netto Par for de resterende 9 huller, plus et ekstra slag (som lægges til det første hul, der ikke er spillet), eller ved at tillægge 17 point i Stableford (se Figur 5.1b/1).
 • De 9 huller, der bruges til opskalering, er de resterende 9 huller, der ikke blev spillet.

En 9-hullers score skaleres op til et tilsvarende 18-hullers Handicapresultat på følgende måde og afrundes til nærmeste tiendedel, hvor “,5” rundes opad:

I slagspilsformater (som med hensyn til denne Regel bruges om bruttoscore, nettoscore og maksimum score)

I stablefordformater

Hvor:

Noter:

 1. For beregningen af et 18-hullers Spillehandicap, se Regel 6.1a.
 2. En 18-hullers PCC justering spænder fra -1,0 til +3,0 (se Regel 5.6).

Noter:

 1. I Par/Bogey- formater, hvor et resultat af spil mod banen afleveres i en anden form end en hul-for-hul score, omregnes resultatet for de 9 huller til en pointscore ved at anvende metoden for Stableford. Der anvendes dog ikke scores på et hul, som er bedre end en netto birdie eller værre end netto bogey. Derfor bliver det således for en 9-hullers runde:
 • Når en spillers Par/Bogey-resultat mod banen er delt, omregnes det til 18 point.
 • Når en spillers Par/Bogey-resultat mod banen er enten op eller ned, eksempelvis:
  • Et resultat på 3 op omregnes til 21 point.
  • Et resultat på 4 ned omregnes til 14 point.
 1. Hvis færre en 9 huller er spillet, kan scoren ikke bruges til handicapformål.

For at en 9-hullers score er tællende til handicapformål fra en bane, der består af færre end 9 huller, skal der forefindes en Course Rating og Slope for 9 udpegede huller. Beregningen af et 9-hullers Handicapresultat udføres efter de normale procedurer i Handicapreglerne.

Regel 5.1c – Afrunding af negativt Handicapresultat

Når en Handicapscore beregnes til lavere end Course Rating, resulterer det i, at Handicapresultatet bliver et negativt tal. Når dette sker, rundes der opad mod 0 (nul). For eksempel: