Laveste Handicap repræsenterer en spillers demonstrerede spillestyrke opnået over de 365 dage op til dagen, hvor runden, der er forud for den nuværende, blev spillet, og giver et referencepunkt for sammenligning med det aktuelle Handicap.

5.7/1 – Situationer, hvor en spillers Laveste Handicap bliver mere end 365 dage gammelt

Regel 5.7 nævner, at en spillers Laveste Handicap kan blive mere end 365 dage gammelt i perioden mellem to spillede runder. Som resultat af dette kan et Laveste Handicap, der er mere end 365 dage gammelt stadig indgå i beregningen af en spillers Handicap.

For eksempel:
Efter at have indleveret en score den 1. marts 2025 beregnes en spillers Handicap til 12,3. Spillerens Laveste Handicap er på det tidspunkt 10,6, etableret den 1. maj 2024.

Da spilleren indleverer sin næste score den 1. juni 2025, vil det eksisterende Laveste Handicap på 10,6 stadig indgå i beregningen af spillerens nye Handicap, selvom det er mere end 365 dage gammelt. Det er fordi 365-dags perioden ligger før den dato, hvor den seneste score i spillerens scorearkiv blev spillet, hvilket i dette tilfælde er perioden mellem 1. marts 2025 og 1. marts 2024. Når først det nye Handicap er beregnet, vil det nye Laveste Handicap skulle findes i 365-dags perioden før 1. juni 2025.

5.7/2 – Situationer, hvor Laveste Handicap er det aktuelle Handicap

Efter at have indleveret en score den 1. april 2024, tager en spiller en pause fra golf og indleverer ikke nogen score før 1. juli 2025. Ved udregningen af spillerens nye Handicap bruges spillerens Laveste Handicap fra perioden før 1. april 2024 som referencepunkt.

Spilleren spiller så en ny runde 1. august 2025, og 365-dags perioden før 1. juli 2025 bruges til at finde spillerens Laveste Handicap, men der er ikke indleveret nogen scores i den periode. Derfor er spillerens aktuelle Handicap i denne situation deres Laveste Handicap.