Et 18-hullers Spillehandicap beregnes på følgende måde:

Et 9-hullers Spillehandicap beregnes på følgende måde:

(Se Appendix E for instruktion om tildeling af handicapnøgler for 9-hullers runder).

Note: Det beregnede 18-hullers Spillehandicap rundes af til det nærmeste hele tal, hvor “,5” rundes opad med det formål at:

I alle andre tilfælde beholdes den fulde, beregnede værdi, og afrunding foretages først efter beregning af Justeret Spillehandicap.