Regel 6.2a – Standardberegning

Et Justeret Spillehandicap beregnes på følgende måde:

Justeret Spillehandicap = Spillehandicap (uafrundet) x Spillehandicapjustering

Det beregnede Justerede Spillehandicap afrundes til det nærmeste hele tal, hvor ,5 rundes op.

Se Appendix C for anbefalede Spillehandicaptildelinger.

6.2a/1 – Brug af den fulde, beregnede værdi af et Spillehandicap

Spillehandicapjusteringer er tænkt anvendt til at give fair betingelser for spillere på alle niveauer i ethvert spilleformat (se Appendix C), og foretages på Spillehandicappet som det sidste trin for at udregne en spillers Justerede Spillehandicap. For at undgå utilsigtede virkninger af dobbelte afrundinger, anvendes Spillehandicapjusteringer på det uafrundede Spillehandicap.
I cirka 25% af tilfældene kan dobbelte afrundinger give Spillehandicaps, der er betydeligt forskellige og uforstålige for spillerne. For eksempel kunne to spillere med Handicaps med en forskel på op til 2 slag begge få det samme beregnede Spillehandicap, herunder:
Course Rating = 71,0
Slope Rating = 125
Par = 71
Format = Four-Ball slagspil (Spillehandicapjustering 85%)

Justeret Spillehandicap-beregning
(ved brug af afrundet Spillehandicap)
Spiller A Spiller B
Handicap 8,6 10,3
Spillehandicap (afrundet) 10 11
Justeret Spillehandicap 9 9

Dette sker ikke, hvis Spillehandicapjusteringer anvendes på det uafrundede Spillehandicap (se nedenfor):

Justeret Spillehandicap-beregning
(ved brug af uafrundet Spillehandicap)
Spiller A Spiller B
Handicap 8,6 10,3
Spillehandicap (uafrundet) 9,5132… 11,3938…
Justeret Spillehandicap 8 10

I de øvrige 75% af tilfældene ville der ikke være nogen forskel i resultatet.
I tilfælde, hvor spillere selv skal beregne deres Justerede Spillehandicap (ofte hulspil), og eksempelvis ikke altid har let adgang til deres uafrundede Spillehandicap, kan det Justerede Spillehandicap af praktiske grunde beregnes ud fra det afrundede Spillehandicap.

Note: Hvor der ikke anvendes Spillehandicapjustering eller, at det er sat til 100%, er det Justerede Spillehandicap det samme som det afrundede Spillehandicap undtagen, hvis det er nødvendigt at justere for spil fra forskellige teesteder.

Regel 6.2b – Beregning for flere teesteder med forskellig Par i turnering

Med hensyn til denne Regel:

  • Slagspil bruges om spilleformaterne bruttoscore, nettoscore eller maksimum score.
  • Stableford behandles særskilt.

Når en turnering spilles fra to eller flere teesteder (såsom mixet køn eller mixet spillestyrke), kan det – afhængigt af spilleformat og en forskel i Par på de spillede teesteder – være nødvendigt at lægge slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap for at sikre fair konkurrenceforhold og for at afgøre endelige positioner, resultater og præmier.

  • Slagspils- og hulspilsformater, hvor resultater noteres som brutto- eller nettoscores. En spiller, der spiller fra et teested med en højere Par, skal have ekstra slag for runden, svarende til forskellen mellem det teested, der spilles fra og teestedet med laveste Par.

Disse ekstra slag tildeles til spillerens Justerede Spillehandicap på følgende måde:

Justeret Spillehandicap = (Spillehandicap x Spillehandicapjustering) + Forskel i Pars

Note:

  1. Hvis størstedelen af feltet spiller fra teestederne med den højeste Par, kan spillere, der spiller fra teesteder med lavere Par alternativt tildeles færre slag for runden, svarende til forskellen mellem Pars.
  2. For at fjerne enhver tvivl er det ikke nødvendigt at justere, hvis der ikke er forskel i Pars.
  • Slagspils- og hulspilsformater (hvor resultater noteres i forhold til Par). Da en spillers nettoresultat (eller brutto) i forhold til Par for runden sammenlignes direkte med alle andre spilleres resultat, lægges ingen ekstra slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap, når Par er forskellig for teestederne.

Det betyder, at når to spillere konkurrerer fra forskellige tees med forskellig Par, betragtes hullet som delt eller at scoren forbliver Lige, hvis begge spillere får en Par på det hul. Det er tilfældet, fordi scoren noteres i forhold til par, snarere end som brutto- eller nettoscore.

  • Stableford-formater. Da en spillers totale antal Stablefordpoint for runden sammenlignes direkte med alle andre spilleres resultat, lægges ingen ekstra slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap, når Par er forskellig for teestederne.
  • Par/Bogey-formater. Da en spillers resultat for runden sammenlignes direkte med enhver anden spillers resultat, tildeles der ikke ekstra slag til standardberegningen af det Justerede Spillehandicap, når Par er forskellig for teestederne.