Spillehandicapjusteringer er tænkt anvendt til at give fair betingelser i forskellige spilleformater over både 9 og 18 huller.

Spillehandicapjusteringer foretages på det uafrundede Spillehandicap som det sidste trin for at udregne en spillers Justerede Spillehandicap (se Regel 6.1 og Regel 6.2).

Det nationale forbund er ansvarlig for at etablere Spillehandicapjusteringer, eller det kan delegere dette ansvar til et regionalt forbund eller en golfklub.

Den følgende tabel viser de anbefalede Spillehandicapjusteringer, som for felter af middelstørrelse eller for individuelt slagspil er designet til at give alle spillere en lige chance for at slutte i top-10%, når de spiller godt. For hulspils- og holdformater er Spillehandicapjusteringerne designet til at give hver spiller eller hold en lige chance for at vinde.


*DGU kommentar: I Danmark anbefaler DGU at bruge 100% justering ved alle former for individuelt slagspil – dvs. ingen justering af Spillehandicap.

Spillehandicapjusteringer kan justeres for forskellige felt-størrelser og/eller sammensætningen af feltet (se Fortolkning C/1)

Handicapturneringer:
I organiserede turneringer bør turneringskomitéen specificere Spillehandicapjusteringerne i turneringsbetingelserne.

Generelt – i slagspil – får en spiller sit fulde Justerede Spillehandicap, efter at Spillehandicapjusteringen er foretaget.

Generelt – i hulspil – spiller spilleren med det laveste Justerede Spillehandicap fra nul slag i forhold til de andre, efter at Spillehandicapjusteringen er foretaget. De andre spillere får forskellen mellem deres eget Justerede Spillehandicap og spilleren med det laveste Justerede Spillehandicap.

Plus-Justerede Spillehandicaps:
Medmindre andet er specificeret af komitéen, giver spillere med et plus-Justeret Spillehandicap slag tilbage til banen, begyndende ved handicapnøgle 18. For eksempel giver en spiller med et Justeret Spillehandicap på +2 slag tilbage til banen på hullerne med handicapnøgle 18 og 17.

Når Spillehandicapjustering foretages, bevæger en spiller med et plus-Justeret Spillehandicap sig opad mod nul, inklusiv ved afrunding. Dette gøres for at beholde samme relative forskel mellem Justerede Spillehandicaps spillehandicap}.

Ekstra huller:
Spillehandicapjusteringer er tænkt anvendt til at sikre fair betingelser over 9 og 18 huller. Turneringsbetingelserne bør specificere, hvor tildelte slag skal anvendes, hvis der kræves ekstra huller for at finde en vinder eller andre slutpositioner (se Offical Guide til Golfreglerne, Procedurer for Komitéen, Afsnit 5A).

C/1 – Indvirkning på felt ved anbefalet Spillehandicapjustering

Feltstørrelse og -sammensætning har en indvirkning på fair betingelser og kan tages med i overvejelserne, når man beslutter Spillehandicap-justeringen for en given turnering, især i individuelle spilleformer.

Den anbefalede Spillehandicapjustering for alle individuelle netto-slagspilsformater er sat til 95% for et felt af middelstørrelse på mellem 30 og 100 spillere. Dog kan det overvejes at bruge en Spillehandicapjustering på 100% for et felt på mindre end 30 spillere. Tilsvarende kan en lavere Spillehandicapjustering overvejes (eksempelvis 90% i stedet for 95%), hvis den overvejende del af feltet udgøres af høj-handicappere.

Følgende tabel viser, hvordan den anbefalede Spillehandicapjustering i individuelle spilleformer kan tilpasses, baseret på feltstørrelse og-sammensætning:

Feltstørrelse Flest lav-
handicappere
Normal fordeling Flest høj-
handicappere
Lille (<30 spillere) Højere Højere Samme
Medium (30-100 spillere) Højere Samme Lavere
Stort (>100 spillere) Samme Samme Lavere

Alternativt kan Komitéer overveje at opdele deres turneringer i puljer eller grupper med forskellige handicap-intervaller, som konkurrerer om forskellige præmier.

C/2 – Eksempler på, hvordan man tildeler handicapslag i handicapturneringer, når man bruger Spillehandicapjustering

Justeret Spillehandicap
Spiller Spillehandicap Single, Individuelt
slagspil, 95%
Spillehandicapjustering
Single, hulspil
100%
Spillehandicapjustering
Four-Ball, hulspil
90%
Spillehandicapjustering
A 10 10 10 0
B 18 17 18 7
C 27 26 27 15
D 39 37 39 26

Eksempel 1: I single, individuelt slagspil anvendes 95% Spillehandicapjusteringen på hver spillers Spillehandicap således, at A får 10 slag, B får 17 slag, C får 26 slag og D får 37 slag.

Eksempel 2: I single, hulspil mellem A og B, hvor Spillehandicapjusteringen er 100%, spiller A fra nul (0) slag og B får 8 slag i matchen.

Eksempel 3: I Four-Ball hulspil spiller A fra nul (0) slag, B får 7 slag (90% af forskellen i Spillehandicap fra A), C får 15 slag (90% af 17) og D får 26 (90% af 29).

Eksempel 4: I Foursome hulspil, hvor A og B er Hold 1 og C og D er Hold 2, får Hold 2 19 slag (50% af forskellen mellem hvert holds kombinerede Spillehandicaps).

Noter:

  1. De modtagne slag i Four-Ball hulspil forbliver de samme, selvom spilleren med det laveste
    Handicap ikke er i stand til at spille.
  2. For at lette forståelsen er Spillehandicapjusteringen i ovennævnte eksempler anvendt på det afrundede Spillehandicap

C/3 – Eksempler på, hvordan man tildeler handicapslag i handicapturneringer, hvor der deltager plus-handicappere, og når man bruger Spillehandicapjustering

Den følgende illustration viser, hvordan en Spillehandicapjustering på 85% foretages på to hold, der spiller i en Four-Ball slagspilsturnering med Spillehandicaps på +4 (Spiller A), 16 (Spiller B), 7 (Spiller C) og 26 (Spiller D):

Spillehandicapjusteringen på 85% resulterer i en 17-slags forskel mellem partnerne på Hold 1 og en 16-slags forskel mellem partnerne på Hold 2. Dette er cirka 85% af forskellen mellem Spillehandicappene og opretholder den relative lighed.

Når Spillehandicapjusteringer foretages, vil enhver reduktion altid resultere i et Justeret Spillehandicap nærmere nul, også for spillere med plus-Handicap.

Eksempler:

Spiller Spillehandicap Four-Ball Slagspil
Justeret Spillehandicap
85% Spillehandicapjustering
Four-Ball Hulspil
Justeret Spillehandicap
90% Spillehandicapjustering
A +4 +3 0
B 16 14 18
C 7 6 10
D 26 22 27

Eksempel 1: I Four-Ball slagspil med 85% Spillehandicapjustering giver A 3 slag tilbage til banen, B får 14 slag, C får 6 slag og D får 22 slag.

Eksempel 2: I Four-Ball hulspil spiller A fra nul (0) slag, B får 18 slag (90% af forskellen i Spillehandicap fra A), C får 10 slag (90% af 11) og Spiller D får 27 slag (90% af 30).

Eksempel 3: I Foursome hulspil, hvor A og B er Hold 1 og C og D er Hold 2, får Hold 2 11 slag (50% af forskellen mellem summen af hvert holds Spillehandicaps).