Handicaprevisionen giver en Handicapkomité mulighed for at sikre, at en spillers Handicap svarer til deres demonstrerede spillestyrke.

Til hjælp for processen beskriver specifikationerne i WHS-systemets software en række anbefalinger til rapporter, analyser og notifikationer, der kan udvikles inden for det Handicapsystem, som bruges af handicapkomitéer til at administrere medlemmernes Handicap.

Disse værktøjer vil:

 • Identificere de spillere, der konsekvent scorer over eller under deres ”forventede” scoreinterval, eller hvor andre unormale forhold eksisterer inden for en spillers scorearkiv, og
 • Foreslå en justering til hver identificeret spillers Handicap, op til maksimalt 2 slag

En foreslået justering bliver kun gennemført på handicapkomitéens foranledning, og desuden baseret på yderligere information eller beviser, som de har om spilleren og spillerens demonstrerede spillestyrke.

Handicaprevisionens rapporter sammenligner en spillers Handicap, individuelle scores og scoremønstre mod forventningerne ved hjælp af:

 • Den forventede standardafvigelse i spillerens Handicapresultater,
 • Spillerens forventede scoringsinterval

Antallet af unormale scores i spillerens scorearkiv i procentvis forhold til alle scores vil også indgå i vurderingen. Jo flere scores, der er i spillerens scorearkiv, jo flere scores over eller under det forventede interval skal der til for, at spilleren bliver udtrukket (flaget) til Handicaprevision.

Anden information, der også kan tages i betragtning i forbindelse med Handicaprevisionen, inkluderer:

 • Spillerens aktuelle Laveste Handicap.
 • Tidsrum siden spilleren sidst spillede til sit Handicap.
 • Antal gange og procentvise andel af Handicapresultater, hvor spilleren har spillet til sit Handicap eller bedre i den valgte periode.
 • Antallet af justeringer for Exceptionelle scores i den valgte periode.
 • Antallet af beregninger af Handicap, hvor soft cap og hard cap har været anvendt i den valgte periode.
 • Frekvensen for indlevering af scores i de seneste 12 måneder, eller anden valgt periode, i sammenligning med forrige 12 måneders periode, eller sammenlignelig periode®.
 • Udviklingen i spillerens Handicap, såsom forskelle i regelmæssigheden i Handicaps over de foregående 12-24 måneder.
 • Sammenligning mellem spillerens gennemsnit af Handicapresultater på tværs af alle tilladte spilleformer, som bør være lette at identificere og klart mærket (se Appendix B). Eksempelvis turnering versus private runder, slagspil versus hulspil, individuelt versus holdformat, osv.
 • Spillerens mulige potentiale, indikeret af de bedste 40% af spillerens Handicapresultater i den valgte periode.
 • Enhver score eller kendte resultater fra spil i et ikke-tilladt spilleformat.
 • Enhver anden viden, som Handicapkomitéen måtte have om spillerens relative spillestyrke, for eksempel forbedret spil efter undervisning, forværret spillestyrke på grund af færre spillede runder, alder, udygtiggørende skader, sygdom eller lignende.
 • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret i sin hjemmeklub.
 • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret fra private runder.
 • Procentdel af tællende scores, som en spiller har indleveret fra 9-hullers runder.
 • Identificerede trends i spillerens handicapudvikling.
 • Længden af perioden siden spillerens sidst spillede til sit Handicap.
 • Antallet af scores siden spillerens sidst spillede til sit Handicap.
 • Information fra enhver anden golfklub, som spilleren er medlem af.

Noter:

 1. Hvis Handicapkomitéen mener, at justeringer på mere end 2 slag er nødvendige for en spillers Handicap, bør dette kun foretages i exceptionelle tilfælde. Eksempelvis for en spiller som har en sygdom, skade eller midlertidig funktionsnedsættelse, som påvirker deres evne til at spille med eller imod alle andre spillere på fair og lige grundlag (se Regel 7.1a).
 2. Handicaprevisionen kan bruges til at bestemme en justering på mere end 2 slag ved at gentage processen.
 3. Når man anvender en justering på en spillers Handicap, er det vigtigt, at Komitéen også overvejer at nulstille spillerens Laveste Handicap for at tillade, at Handicappet kan stige.