Baneopmåling, Course Rating og Slope Rating og ændringer af banen.

 1. Generelt
  Et autoriseret forbund er ansvarlig for at bestemme og udstede Course Ratings og Slope Ratings for alle golfbaner inden for deres jurisdiktion (se definition af golfbane). En Course Rating og Slope Rating kan udstedes for baner med en minimumslængde på 685 meter for 9 huller og 1370 meter for 18 huller.

  Course Ratings skal vurderes jævnligt og revideres og genudstedes om nødvendigt. Nye golfbaner kan ændre sig jævnligt inden for de første år efter anlæggelse, og skal gen-rates inden for 5 år fra den første rating-dato. Derefter skal golfbaner gen-rates mindst én gang hvert tiende år.

 2. Baneopmåling
  Hvert hul skal opmåles til nærmeste meter for hvert teested fra en permanent længdemarkering i henhold til de procedurer, der er beskrevet i Course Rating systemet og opmålingen foretages kun af kvalificerede personer eller uddannede ratere. Det autoriserede forbund kan udlevere kopi af opmålingsprocedurerne til dem, der er involveret i opmålingsprocessen.

 3. Teestedsmarkeringer
  Teestedsmarkeringerne, som bruges til at udpege hvert teested på golfbanen, skal bruge en konsistent navngivning, farve og/eller et design, der tydeligt adskiller dem fra de teestedsmarkeringer, der bruges på andre teesteder. Det anbefales stærkt, at det autoriserede forbund udsteder retningslinjer til golfklubber om, hvordan man undgår nogen forbindelse til køn eller alder.

 4. Visning af Ratings og Par
  Course Rating, Slope Rating og Par for hvert teested skal være umiddelbart tilgængelige, så det er let for en spiller at konvertere deres Handicap til et Spillehandicap og Justeret Spillehandicap for at kunne indlevere en tællende score.

 5. Course Rating og Slope Rating
  Course Rating og Slope Rating er vurderingen af banens sværhedsgrad for scratch-spilleren og bogey-spilleren under normale spilleforhold. Den effektive spillelængde bestemmes af opmålingen af hvert hul, justeret for indflydelse fra rul, vind, højdeforskelle, højde (over havet), dog-legs og tvungne layups. I tillæg til den effektive spillelængde er der 10 forhindringsfaktorer, som vurderes for hvert hul for både scratch-spilleren og bogey-spilleren. Disse er: Topografi, fairway, green-landingsområde, genvindelighed og rough, bunkere, tværgående forhindringer, langsgående forhindringer, træer, greenoverflade og psykologi. Course Rating systemet bruger tabelværdier, justeringer og formler til at beregne ratings.

  Course Ratingen beregnes ud fra den effektive spillelængde og forhindringsfaktorer for 9 eller 18 udvalgte huller. Course Ratingen udtrykkes som slag med én decimal, og repræsenterer den forventede score for en scratch-spiller. Bogey Ratingen repræsenterer den forventede score for en bogey-spiller. Forskellen mellem Course Ratingen og Bogey Ratingen bruges til at bestemme Slope Ratingen. En golfbane med en standard relativ sværhedsgrad har en Slope Rating på 113.

  Forkanten af et teested, som defineret i Golfreglerne, bør ikke placeres mere end 10 meter foran eller bagved den relevante permanente længdemarkering på hvert hul. Over en 18-hullers runde bør golfbanen ikke forkortes (eller forlænges) med mere end 100 meter fra den opmålte længde for at sikre den præcise anvendelse af Course Rating og Slope Rating i beregningen af spilleres Handicapresultater. Den tilsvarende værdi for en 9-hullers runde er 50 meter.

  DGU kommentar: Kontakt DGU ved midlertidige ændringer af banen.
  Baner som midlertidigt (fx til en turnering eller ifbm. banearbejde) er forkortet/forlænget med mindre 100 vil kunne beholde sin Course Rating.
  Ligeledes kan en 18 hullers bane indeholde op til to midlertidige greens, og stadig være tællende til handicapformål – forudsat de er godkendt af DGU.
  Hvis der er tale om udskiftning af forskellige greens på forskellige tidspunkter (fx spil til alternative greens i tilfælde af frost) er der ikke tale om samme bane på en given dag, og course ratingen er dermed ikke gældende for dagen. Desuden vil det ikke være muligt at kontakte DGU og få godkendt disse løbende, og derfor er scores på en sådan bane ikke acceptable til handicapformål.
 1. Ændring af baner
  1. Midlertidige ændringer
   Handicapkomitéen skal underrette det autoriserede forbund, når der foretages midlertidige ændringer af golfbanen, der kan have indflydelse på Course Ratingen. Det autoriserede forbund bestemmer, om scores under sådanne omstændigheder er acceptable til handicapformål, og om Course Rating og Slope Rating bør tilpasses midlertidigt.

   Når en midlertidig Course Rating og Slope Rating er udstedt, skal denne information gøres tilgængelig for spillere forud for start af deres runde.
 1. Permanente ændringer
  En golfklub skal underrette det autoriserede forbund, når der foretages permanente ændringer på en golfbane. Permanente ændringer på en golfbane kræver, at det autoriserede forbund gennemgår den nuværende Course Rating og Slope Rating og beslutter, om en gen-rating er nødvendig.

Noter:

 • En ændring må ikke indføres, hvis den resulterer i en længde, der er kortere end minimumslængden på 685 meter for 9 huller og 1370 meter for 18 huller.