Nedenstående er en DGU beslutning i henhold til Handicapreglerne:

Q:
En runde skal (i Danmark) være individuelt slagspil for at være tællende. Men hvad siger Handicapsystemet, hvis der spilles både individuelt og holdspil?

A.
Hvis en holdspils-turneringsform med slagspil kræver, at alle spiller sin egen bold færdig uafhængigt af andre og på alle huller, er der også tale om en individuel runde. F.eks. en parturnering, hvor begge spilleres score tæller på alle huller.

Modsætningsvis er turneringsformer, hvor en partners score påvirker en andens, og hvor der ikke skal holes ud på alle huller, (som f.eks. Four-Ball) ikke en individuel runde.

Hvis der tale om en turneringsform, hvor alle scores på hvert hul er tællende til holdscoren, og hvor holdscoren reelt bliver beregnet efter turneringen, OG hvor Golfreglerne bliver overholdt, så er der tale om en tællende runde for deltagerne.

Et eksempel kunne være en individuel turnering, hvor der OGSÅ beregnes en holdscore EFTER turneringen (fx 3 ud af de 4 bedste pr. hul).

Det forudsætter dog at Golfreglerne overholdes – herunder forbuddet mod at give råd til sine medspillere. Hvis der må gives råd til partnere, er der ikke tale om en tællende turnering.

DOG, kan en turneringskomité ifølge Regel 2.1.b.1 i turneringsbetingelserne vurdere, at en sådan rådgivning imellem f.eks. ægtefæller i en parturnering ikke medfører en særlig fordel, og at scoren dermed er tællende.

Grafikken viser “handicaptællende spilleformer i DK” (som besluttet af Dansk Golf Union). De med rødt indrammede formater er de eneste tællende i Danmark.


*DGU kommentar: I Danmark anbefaler DGU at bruge 100% justering ved alle former for individuelt slagspil – dvs. ingen justering af Spillehandicap.
**DGU kommentar: Se desuden Regel 5.10.