Q.
Ifølge Handicapreglerne; “hvis en spiller anvender en Standard lokalregel korrekt, men Komitéen ikke anvender denne lokalregel på banen, så kan scoren stadig være tællende til handicapformål”. Samtidigt står, at “den endelige beslutning ligger hos Komitéen under hensyntagen til omstændighederne.”
Hvad betyder det i praksis i Danmark?
Er runder, hvor en spiller f.eks. har brugt lokalregel E-5 (drop bold på fairway ved OB) handicaptællende, selvom klubben ikke har indført den?

A:
Ja.
I Danmark er en runde tællende, selvom en spiller har brugt en Standard lokalregel, som ikke bruges på banen. Det er kun, hvis et nationalt forbund eksplicit forbyder brug af en given lokalregel til handicapbrug, at sådanne runder ikke kan afleveres.
Dvs., hvis en spiller i en privat runde efter lokalregel E-5 dropper en bold på fairway mod 2 strafslag, efter at den har været out of bounds, og selvom E-5 ikke er indført på banen, så er der stadig tale om en tællende runde. Det gælder for alle Standard lokalregler.

Det samme gælder for runder, hvor spilleren overtræder en indført lokalregel (f.eks. forbud mod brug af afstandsmålere). Det er også en tællende runde.

DOG skal alle gældende lokalregler i en turnering/privat runde selvfølgelig overholdes, og strafslag og/eller diskvalifikationsstraffe, som udløses ved overtrædelse, gælder for turneringen og den tællende runde.
Det er ikke sådan, at man bare kan vælge, hvilke lokalregler der skal bruges til indberetning af scores i en given situation. Men man kan have spillet en runde, hvor en given version af en lokalregel har været brugt konsekvent og forkert på hele runden, og en sådan runde er naturligvis stadig tællende.