En bedømmelse af sværhedsgraden for en golfbane for en scratch-spiller under normale bane- og vejrforhold. (se Appendix G).