Et område, hvor der spilles golf og som består de følgende fem områder, som defineret i Golfreglerne:

  1. Det generelle område,
  2. Teestedet, som en spiller skal starte fra, når et hul spilles,
  3. Alle strafområder,
  4. Alle bunkere, og
  5. Greenen på det hul, der spilles.

Hvert hul kan have mange teesteder, og til handicapformål består en golfbane af et udvalgt sæt af teesteder – èt teested for hvert hul. Således skal hvert sæt af teesteder have en separat Course Rating og Slope Rating, som også inkluderer én for hvert køn, hvor det er passende.