Det geografiske område i hvilket det autoriserede forbund administrerer Handicapreglerne.