1.1 Formål med Handicapsystemet

World Handicap System (WHS) – fremover kaldet Handicapsystemet – omfatter Handicapreglerne og Course Rating Systemet. Formålet med systemet er at gøre golfsporten til en endnu større fornøjelse og give så mange golfspillere som muligt muligheden for:

 • At opnå og vedligeholde et Handicap
 • At bruge deres Handicap på enhver golfbane over hele verden, og
 • At konkurrere eller spille private runder med hvem som helst på en fair og jævnbyrdig basis

Dette opnås ved at:

 • Fastlægge en Course Rating og Slope Rating for hvert sæt af teesteder, baseret på længde og sværhedsgrad (se Figur 1.1).
 • Justere Handicappet for at reflektere den golfbane, der spilles samt spilleformatet.
 • Vurdere indflydelsen fra spilleforholdene ved at bruge spilleres scores på en bestemt dag og foretage justeringer om nødvendigt.
 • Begrænse den maksimale hulscore til handicapformål for at sikre, at et Handicap vedbliver med at reflektere en spillers demonstrerede spillestyrke.
 • Anvende en ensartet beregningsmetode ved opdatering af et Handicap baseret på alle indleverede og tællende scores.
 • Opdatere Handicappet på daglig basis eller snarest derefter.
 • Revidere en spillers Handicap jævnligt for at sikre, at det vedbliver med at reflektere en spillers demonstrerede spillestyrke.

Note: Denne tabel viser en separat Course Rating og Slope Rating for både mænd og kvinder for hvert teesæt. Autoriserede forbund bør altid vurdere behovet for at anvise en Course Rating og Slope rating for mænd og/eller kvinder, baseret på anvendelse.

1.2 Autorisation til at anvende Handicapsystemet

For at kunne bruge Handicapsystemet skal et forbund være autoriseret af USGA og R&A. Inden for sin jurisdiktion må et autoriseret forbund:

Følgende varemærker og servicemærker er ejet eller licenseret af USGA og R&A; alle rettigheder forbeholdes: World Handicap System™ (Handicapsystemet), WHS™, Handicap Index® (Handicap), Score Differential™ (Handicapresultat), Low Handicap Index™ (Laveste Handicap), Course Handicap™ (Spillehandicap), Playing Handicap™ (Justeret Spillehandicap), Course Rating System™, Course Rating™, Bogey Rating™ og Slope Rating™.

Enhver organisation, som ikke er autoriseret til at bruge Handicapsystemet har forbud mod at bruge disse mærker og enhver del af Handicapsystemet. Dette inkluderer Course Rating-systemet og formlen for handicapberegning, undtagen når organisationen sælger handicapprodukter eller -services til en golfklub gennem et autoriseret forbund.

1.3 Spillerens, Handicapkomitéens og det autoriserede forbunds ansvar

Spillere, Handicapkomitéer og autoriserede forbund spiller alle en vigtig rolle at sikre, at Handicapreglerne implementeres og administreres på korrekt vis.

Hovedansvarsområderne for hver af disse nøgleinteressenter er:

 1. Spiller
  En spiller forventes at:
 • Optræde med integritet ved at følge Handicapreglerne og afholde sig fra at bruge eller omgå Handicapreglerne med det formål at opnå en unfair fordel,
 • Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul,
 • Indlevere alle tællende scores for at give et rimeligt bevis for deres demonstrerede spillestyrke
 • Indlevere/indtaste tællende scores til handicapformål så hurtigt som muligt efter rundens afslutning og før midnat lokal tid,
 • Spille efter Golfreglerne, og
 • Godkende medspilleres scores
 1. Golfklub/Handicapkomité
  1. En golfklub er tilknyttet sit autoriserede forbund, og er ansvarlig for at sikre, at Handicappet administreres i overensstemmelse med kravene i Handicapreglerne for de medlemmer, der har udpeget den som sin hjemmeklub.
  2. En Handicapkomité nedsættes af en golfklub og er ansvarlig for leve op til de specifikke forpligtelser og det ansvar, der er stillet til golfklubben gennem Handicapreglerne.
  3. Hvor et nationalt forbund administrerer og vedligeholder en spillers Handicap direkte, overtager det nationale forbund et ansvar som en golfklub.
 1. Regionalt golfforbund
  1. Et regionalt golfforbund er tilknyttet sit nationale forbund og består af golfklubber eller golfspillere inden for et defineret område.
  2. Et regionalt golfforbund har specifikke ansvarsområder inden for Handicapsystemet og kan få delegeret yderligere forpligtelser af sit nationale forbund.
 1. Nationalt forbund
  1. Et autoriseret nationalt forbund har eksklusive rettigheder til at implementere og administrere Handicapsystemet inden for sin jurisdiktion, inklusive retten til at udstede et Handicap.
  2. Et nationalt forbund har specifikke ansvarsområder inden for Handicapsystemet og kan få delegeret yderligere forpligtelser af et multi-nationalt forbund.
  3. Et nationalt forbund kan delegere nogle af sine ansvarsområder til et regionalt forbund eller en golfklub.
 1. Multi-nationalt forbund
  1. Hvor et multi-nationalt forbund er det autoriserede handicaporgan, har det multi-nationale forbund eksklusive rettigheder til at implementere og administrere Handicapsystemet inden for sin jurisdiktion på vegne af alle nationale forbund.
  2. Et autoriseret multi-nationalt forbund kan delegere specifikke dele eller ansvarsområder til et nationalt forbund inden for sin jurisdiktion, som skal opfylde forpligtelserne i Handicapsystemet på vegne af det multi-nationale forbund.
 1. USGA og R&A
  1. Sammen er USGA og R&A ansvarlige for at skrive og fortolke Handicapreglerne og Course Ratingsystemet.
  2. USGA og R&A er fælles ledende organ for Handicapsystemet og er ansvarlig for at autorisere brug af Handicapsystemet

De fulde rettigheder og forpligtelser for hver nøgleinteressent findes i Appendix A.

1.4 Hvordan man opnår et Handicap

1.4a Blive medlem i en golfklub

For at opnå et Handicap, der kan administreres i overensstemmelse med Handicapreglerne, skal en spiller:

Ved at indlevere en score for at opnå og vedligeholde et Handicap, accepterer spilleren, at brug af deres scorearkiv vil være til rådighed for:

 • Tredjeparts-godkendelse
 • Udstedelse af et Handicap, og
 • Administrations- og statistikformål

1.4a/1 – Hvorvidt en professionel golfspiller kan opnå et Handicap

En professionel golfspiller kan opnå et Handicap, hvis de lever op til alle ansvarsområderne for en spiller i Handicapreglerne.

*Se Beslutning 1.4a for, om Pro’ers handicap i Danmark: Klik her

1.4b Vælge en hjemmeklub:

En spiller skal vælge én golfklub som deres hjemmeklub til at være ansvarlig for at vedligeholde deres Handicap.

Når en spiller er medlem af mere end én golfklub, skal spilleren sikre, at hver golfklub kender detaljerne for:

Kun spillerens hjemmeklub eller det autoriserede forbund kan foretage ændringer i en spillers Handicap. Men alle golfklubber, som spilleren er medlem af, bør dele informationer og kræve, at der foretages en regulering af spillerens Handicap.

1.4b/1 – Kriterier for valg af hjemmeklub

Regel 1.4b kræver, at en spiller vælger én golfklub som sin hjemmeklub.

Når en spiller er medlem af mere end én golfklub, bør spilleren vælge hjemmeklub ud fra et eller flere af følgende kriterier:

 • Nærhed af golfklubben til primær bopæl (som er i samme land)
 • Frekvens for spil i golfklubben, og/eller
 • Den golfklub, hvor de indleverer flest tællende scores.

Skulle en spillers bopæl skifte jævnligt, således at en anden golfklub lever op til ovennævnte kriterier på forskellige tider af året, bør en spiller overveje at skifte hjemmeklub på passende vis.
Spillere må ikke vælge hjemmeklub med det formål at opnå et Handicap, der giver dem en unfair fordel.

1.4b/2 – Spiller vælger anden hjemmeklub

Når en spiller vælger en anden hjemmeklub af enhver grund, skal de underrette alle golfklubber, de er medlem af, og stille deres scorearkiv til rådighed for deres nye hjemmeklub.

1.4b/3 – Spiller, som er medlem af flere golfklubber inden for forskellige jurisdiktioner, hvilket medfører mere end ét Handicap

I Appendix A, 1 står der, at ”en spiller forventes at … Opretholde kun ét Handicap fra ét scorearkiv, som vedligeholdes af spillerens hjemmeklub i overensstemmelse med Handicapreglerne.” Der fortsættes: ”Handicappet gælder overalt, inklusiv i alle andre klubber, hvor spilleren er medlem.”

DGU kommentar: Det er krævet, at en dansk spiller, som ønsker at være medlem i en dansk klub, har en dansk hjemmeklub. Se tillige Beslutning 1.4b

Hvor en spiller er medlem af en golfklub i en anden jurisdiktion end deres hjemmeklub, kan det kræves, at spilleren opretholder et separat Handicap, udstedt af det autoriserede forbund, der er ansvarlig for Handicaps inden for denne forskellige jurisdiktion.

For at sikre, at det samme Handicap udstedes af begge autoriserede forbund, er det spillerens ansvar at indlevere alle tællende scores til både deres hjemmeklub, og tillige den golfklub, der holder til i den anden jurisdiktion.

Hvis der nogensinde er forskel mellem spillerens Handicap, udstedt af de forskellige autoriserede forbund, bør det Handicap fra den jurisdiktion, hvor runden spilles, opdateres til at inkludere manglende scores fra alle tilladte spilleformer og/eller enhver justering, som Handicapkomitéen har udført. Når der spilles uden for hver af disse jurisdiktioner, bør det laveste Handicap bruges eller det Handicap, der indeholder de 20 seneste scores.