I henhold til Handicapsystemet Regel 2.1 er der klare regler for, hvornår runder er tællende. Som udgangspunkt er runder i en turnering altid tællende, når den er spillet:

 1. I det tilladte spilleformat; individuelt slagspil (alm. slagspil, stableford og maksimum score)
 2. I selskab med en markør
 3. Efter Golfreglerne
 4. På en bane med en gældende Course Rating, der ikke afviger mere end 100 meter på den totale længde eller indeholder flere end 2 midlertidige greens pr. 18 huller. Se Appendix G i Handicapreglerne
 5. Over det minimum antal huller, som er krævet for en tællende score (Regel 2.2)
  • 9-hullers runde: Alle 9 huller skal spilles
  • 18-hullers runde: Minimum 10 huller skal spilles
  • Ikke-spillede huller sidst på runden udfyldes til handicapformål i henhold til Regel 3.2 (spillerens netto bogey/par – sker automatisk i GolfBox)

I alle DGU-arrangerede turneringer (uanset årstid) afgør Dansk Golf Unions Turnerings- og Regelkomité, hvorvidt særligt ringe baneforhold, der ikke forventes at kunne modregnes af en PCC, betyder at indlevering af scores til handicapformål skal suspenderes (Regel 7.2b). Dette afgøres på dagen af DGU’s Turneringsleder, der med førstehåndsviden om banen og de aktuelle forhold bedst kan vurdere, om den pågældende turnering bør være tællende. Det er dog vigtigt at sondre mellem, om turneringen er påbegyndt eller ej.

Inden turneringen er startet:

Turneringslederen kan og skal inden 1. start foretage en vurdering af banens beskaffenhed og dermed afgøre, om turneringen skal være handicapregulerende samt oplyse spillerne om denne afgørelse.

Turneringslederen skal træffe afgørelse om evt. lejeforbedring i god tid forud for 1. start, og der skal informeres grundigt herom via opslag samt ved udlevering af ordlyden på den midlertidige lokalregel, som giver tilladelse til lejeforbedring. Husk alle spillere skal have mulighed for at modtage oplysningen om lejeforbedring. Bør udleveres på separat slip.

Turneringslederen skal således vurdere, om der med lejeforbedringen vil være mulighed for fair og sportslig afvikling af turneringen, som i bekræftende fald kan medføre, at turneringen vil være handicapregulerende. Ved behov for at indføre lokalregler om lejeforbedring i hele det generelle område kan turneringen ikke være tællende.

Komitéen bør evt. også præcisere, hvordan No Return håndteres i det nye handicapsystem (hvor man tidligere blot gik 0,1 op). Alle spillere bør gøres opmærksom på, at scores skal afleveres (hvis ikke man har fået lov til at undlade) og, at hvis et tilstrækkeligt antal huller allerede er indtastet i GolfBox, så kan disse bruges til at regulere handicappet alligevel.

Det anbefales, at det skrives i turneringsbetingelserne, f.eks ved at indføre en passage i retningen af denne:

“Hvis en spiller undlader at aflevere et scorekort fra en tilmeldt turneringsrunde, uden at have fået lov af turneringskomitéen (der skal spørges om lov hurtigst muligt efter runden er uretmæssigt afbrudt), så vil det i 1. tilfælde føre til en påtale, og i 2. tilfælde udelukkelse fra resten af turneringen/sæsonen – evt. med en tilhørende strafscore til scorearkivet”. Læs mere længere nede i artiklen.

Under turneringen:

Alle ovennævnte forhold vedrører situationen før start. Såfremt der efter turneringens start opstår unormale vejrforhold eller andre situationer, der medfører, at ”rimeligt spil gøres overordentlig vanskeligt”, uden at runden aflyses, så skal Turnerlederen gøre Sekretariatet opmærksom på dette umiddelbart efterfølgende og ikke sende scores til handicapberegning.

Tællende runder

Helt overordnet er en runde tællende til handicapformål, hvis punkt 1-5 herover er overholdt, og der kan (gen)etableres en korrekt/passende score, herunder men ikke begrænset til at:

 1. Spilleren er blevet diskvalificeret for forhold, som ikke har givet en særlig fordel
 2. Runden er spillet til ende under fair forhold, i en efterfølgende aflyst turnering
 3. Spilleren har anvendt en standard lokalregel på trods af, at den ikke er gældende i turneringen – f.eks. E-5
 4. En ikke afleveret runde (NR) vurderes at være tællende
  • Ikke-spillede huller sidst på runden udfyldes til handicapformål i henhold til Regel 3.2 (spillerens netto bogey/par – sker automatisk i GolfBox)
 5. Turneringen er spillet med et justeret spillehandicap

Ad 1 Diskvalifikation – se 2.1b/1-2

Turneringslederen kan beslutte at acceptere en score til handicapformål, hvis en spiller er diskvalificeret fra en turnering, men hvor ingen særlig fordel er opnået.

Eksempler på situationer, hvor Komitéen kan bestemme, at ingen særlig fordel er opnået:

Golfregel Type af diskvalifikation Anbefalet beslutning
til handicapformål
3.3b(1)/(2) Scorekort ikke underskrevet Acceptér score
3.3b(2) Scorekort ikke returneret hurtigt Acceptér score
3.3b(3) Hulscore på scorekort er lavere
end faktisk score
Acceptér rettet score

Eksempler på situationer, hvor komitéen kan bestemme, at en spiller har opnået en særlig fordel:

Golfregel Type af diskvalifikation Anbefalet beslutning
til handicapformål
1.3b Spillere aftaler bevidst at ignorere
en Regel eller straf, de ved gælder
Score ikke tællende
4.1a Udføre et slag med
en ikke-godkendt kølle
Score ikke tællende
4.3a(1) Bruge afstandsmåler til
at måle højdeforskelle
Score ikke tællende

Ad 2 – en aflyst runde

Da ingen scores sendes ind fra en ikke-tællende turnering, må spilleren selv indtaste sin spillede runde.

Ad 3 – standard lokalregel

Spilleren diskvalificeres fra turneringen, men scoren er tællende

Ad 4 Ikke afsluttet/afleveret runde – No Return (NR)

En NR er defineret i Regel 7.1b – læs gerne den grundigt først

En score i en turnering skal afleveres til turneringskomitéen. Afleveres den ikke, skal turneringskomitéen i første omgang vurdere, om der var tale om:

 1. En gyldig grund
  • Pludselig skade eller sygdom,
  • Nødsituation,
  • Farligt vejr
  • Andet
 2. En ikke gyldig grund
  • Træthed
  • Dårligt spil
  • Andet

Hvis der vurderes at foreligge en gyldig grund, er scoren som udgangspunkt ikke tællende. En sådan NR med en gyldig grund, som ikke skal være tællende, skal registreres som en RTD (retired). (Hvis der er spillet minimum krævede antal huller, og scoren er tilgængelig, kan den dog være tællende, hvis grunden til NR ikke påvirkede de spillede huller).

Hvis der vurderes ikke at foreligge en gyldig grund, er scoren tællende. Er der spillet det minimum krævede antal huller, og scoren er tastet for disse huller, så vil scoren blive opskaleret til en 18 hullers runde efter Regel 3.2. Er der ikke nok huller tilgængelige, vil en NR ikke kunne føre til en handicapregulering, men den skal stadig registreres som sådan, da det kan have konsekvenser for ranglister, mm.

Hvis det i tillæg vurderes, at spilleren med sin NR forsøger at påvirke sit handicap, skal turneringslederen meddele dette til handicapkomitéen i hjemmeklubben.

Korrekt registrering af rundernes status i GolfBox.

Det er vigtigt, at alle deltagere får registreret en status på deres runde, inden turneringen afsluttes – også selvom spilleren er fjernet fra startlisten eller har trukket sig mellem runder:

 1. Spillende
  • Sættes automatisk af GolfBox for en almindelig gennemført runde
 2. WD (withdrawal) – Trukket sig efter runden / score er handicap-tællende
  • Bruges til spillere, som har gennemført en runde, men som ikke deltager i næste runde
 3. NS (no show) – Mødte ikke op til starttid (meldte ikke afbud)
  • Husk at melde til Sekretariat.
 4. RTD (retired) – Trukket sig med tilladelse før eller under runden / score er ikke handicap-tællende
  • Bruges til uafsluttede runder, som ikke skal føre til handicapregulering, da spilleren har en gyldig grund. Husk, at RTD i forhold til NR giver en fordel for spilleren på ranglisten, så der skal være en reel årsag, som turneringslederen godkender.
 5. NR (no return) – Runden er påbegyndt, men ikke korrekt afsluttet / score er handicap-tællende
  • Runder med minimum 10 huller tastet ind, kan føre til handicapregulering, efter en afbrudt runde.
 6. DQ (disqualified) – Diskvalificeret / score er ikke handicaptællende.
  • Diskvalifikation for forhold, som gav en fordel og reel score, kan ikke fastslås. Se fortolkning 2.1b/2 for eksempler
  • Score skal ikke tastes i turneringsmodulet.
 7. DQ (disqualified) – Diskvalificeret / score er handicaptællende.
  • Diskvalifikation for “teknisk” forhold, som ikke gav en fordel og/eller reel score, kan fastslås. Se fortolkning 2.1b/1 for eksempler
  • Korrekt/rettet score skal tastes i turneringsmodulet.
 8. MC (missed cut) = Missede cuttet
  • Automatisk fra GolfBox