Regel 5.9 Yderligere reduktion af Handicap på baggrund af en exceptionel score

Hvis en spiller afleverer en exceptionel score, der er markant bedre Handicappet, tyder det på at spilleren har en spillestyrke, som er markant bedre end Handicappet. Den reduktion i Handicappet, som scoren vil afstedkomme som én af de bedste 8, er ikke tilstrækkelig til at få spillestyrke og Handicap til at stemme overens.

Sådanne scores skal derfor resultere i en yderligere reduktion af Handicappet på følgende måde, hvis Handicapresultatet er:

For at opnå et nyt gennemsnit der er 1 eller 2 lavere, er det nødvendigt at trække slagene fra alle 20 (eller dem der måtte være, hvis der er færre end 20 scores).

Et eksempel:

En spillers 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater har resulteret i et Handicap på 14,8. Nu afleverer spilleren en exceptionel score med et Handicapresultat på 6,8, og Handicappet ville blive 13,5.

Men da det er 8 bedre end det nuværende Handicap, skal alle de seneste 20 scores (inkl. den exceptionelle) justeres med ét ekstra slag. Slutresultatet er, at det nye Handicap er 1 lavere, end det ellers ville have været uden justeringen. En sådan justering sker automatisk, når en spiller afleverer en exceptionel score.