Afklaringer til Handicapreglerne

R&A offentliggør kvartalsvist et dokument, som afklarer spørgsmål, stillet til R&A siden publiceringen af Handicapreglerne, og som kræver en afklaring.

Disse afklaringer er sat som et underpunkt til de øvrige overordnede beslutninger, som tages i Danmark. Punkterne er mærket “C-R” (Clarifications to Rules) efterfulgt af pågældende Regelnummer, “C-D” (Clarification to Definition) eller “C-F” (Clarifications to Interpretations/Fortolkninger) efterfulgt af pågældende Fortolkningsnummer.

Se det officielle R&A dokument med Clarifications her