Det emne du ønskede kunne ikke findes.
Relaterede emner er vist herunder.

Regel 10 – Afgørelser

Amatørreglerne » Regel 10 – Afgørelser

10-1. AFGØRELSER Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog mulighed for anke, jfr. 8-3 og 9-4. 10-2. TVIVLSPØRGSMÅL I tvivlstilfælde kan Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, inden det træffer afgørelse, rådføre sig med R&A’s…

DGU F-10: Skader fra dyr

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler » DGU F-10: Skader fra dyr

“I det generelle område behandles områder med skade, forårsaget af [dyreart], som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b. [Men gene eksisterer ikke, hvis skaden kun er til gene for spillerens stance.] Straf…

Regel 2 – Professionalisme

Amatørreglerne » Regel 2 – Professionalisme

2-1. GENERELT En amatørgolfspiller må ikke optræde som eller udgive sig for at være professionel golfspiller. Til brug ved anvendelse af disse Regler kendetegnes en professionel golfspiller som en person som: spiller golf som sin profession; eller arbejder som…

DGU E-2: Rengøre bold

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler » DGU E-2: Rengøre bold

“Når en spillers bold ligger i [identificer området, såsom det generelle område, på hul 6, i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere osv.], må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden…

C-R-17.1d(2)/1 – Referencepunkt på flaglinjen ved strafområde

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-17.1d(2)/1 – Referencepunkt på flaglinjen ved strafområde

Denne Clarification understreger: “Referencepunktet for lempelse på flaglinjen skal være uden for strafområdet.” Teksten i Regel 17.1d(2) om dette, siger: (2) Lempelse på flaglinjen. Spilleren må droppe den oprindelige bold eller en anden bold (se…

R-21.1c(2)/1: Spille alle huller i stableford

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » R-21.1c(2)/1: Spille alle huller i stableford

Q: En spiller, som er dårligt gående, ønsker at springe 2 huller over i en Stableford-turnering. Hun spiller 12. hul og venter på gruppen, og går med dem igen fra 15. hul. Hun spiller ikke 13 og 14 og noterer 0 (nul) point på begge. I henhold til Regel 21.1c(2)…

F-14.4/2 /1: Test-drop ikke tilladt

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » F-14.4/2 /1: Test-drop ikke tilladt

Q: Er det tilladt bevidst at droppe forkert for at teste, hvordan bolden vil reagere? A: Fortolkning 14.4/2 siger, at det ikke er tilladt. Man kan f.eks. forestille sig, at en spiller konsekvent vælger at droppe fra skulderhøjde hver gang, selv om man har gjort…

C-R-11.1b/2 – Levende insekter er dyr

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-11.1b/2 – Levende insekter er dyr

Levende insekter er dyr: Undtagelse 2 til Regel 11.1b gælder for levende insekter, eftersom de er dyr. (Tilføjet 12/2018)

R-3.3b(2)/1: Lade en anden aflevere scorekort

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » R-3.3b(2)/1: Lade en anden aflevere scorekort

Q: I henhold til Regel 3.3b(2) skal spilleren “omhyggeligt gennemgå scoren for hvert hul, underskrive scorekortet og straks aflevere det til Komitéen, hvorefter spilleren ikke må ændre på scorekortet. Hvis spilleren bryder nogle af disse krav i Regel 3.3b er…

P-2C(2)/1: Markering af et strafområde

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-2C(2)/1: Markering af et strafområde

Q: Må et strafområde markeres med en enkelt pæl i midten og/eller alene en beskrivelse af kanten – fx vandspejlet i en sø, overgangen fra kultiveret jord til græs, eller “høj rough” og lignende? A: Nej Selve kanten af et strafområde skal…

Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil med DGU vejledning

Markering af banen og fornyelse af markeringer efter behov er en løbende opgave, som Komitéen er ansvarlig for. En korrekt markeret bane giver en spiller mulighed for at spille efter Reglerne og hjælper med at eliminere forvirring for spillerne. For eksempel kan en…

F-18.3a/2 /1: Tilladt at spille provisorisk bold, når søgning er startet

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » F-18.3a/2 /1: Tilladt at spille provisorisk bold, når søgning er startet

Q: Interpretation 18.3 a/2 tillader en spiller at gå tilbage og spille en provisorisk bold, selvom de tre minutters søgetid endnu ikke er afsluttet. Men hvornår starter søgetiden, hvis spilleren vælger at gå tilbage inden at være nået frem til…

C-P-8B-2/1 – Punkt på modsatte side af strafområde

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-P-8B-2/1 – Punkt på modsatte side af strafområde

Linje til punkt på modsatte side må ikke krydse et andet baneområde: Hvis Standard lokalregel B-2 er indført (tilladt at droppe på modsat side af rødt strafområde), må spilleren ikke bruge denne mulighed, hvis den lige linje mellem stedet, hvor bolden sidst…

R-13.2b(2)/1: Sætte fjernet flagstang tilbage i hul under slag for at stoppe bold

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » R-13.2b(2)/1: Sætte fjernet flagstang tilbage i hul under slag for at stoppe bold

Q: Når det er besluttet at fjerne en flagstang inden slaget slåes, må man ikke under slaget sætte flagstangen i for at bremse et for hårdt slået putt. Er beslutningen om at sætte flaget i for at bremse bolden (i modstrid med Regel 11.3), tilstrækkelig til at…

C-R-10.3b(2)/1 – Caddie må løfte bolden, når spilleren vil tage lempelse

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-10.3b(2)/1 – Caddie må løfte bolden, når spilleren vil tage lempelse

Caddie må løfte bolden, når spilleren vil tage lempelse: Så længe, at det er rimeligt at konkludere, at spilleren vil tage lempelse efter en Regel, anses dennes caddie for at være givet autorisation til at løfte bolden og kan gøre dette uden straf. (Tilføjet…

P-8E-5/2: Opdele lokalregel, så drop på fairway kun gælder for bolde OB

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-5/2: Opdele lokalregel, så drop på fairway kun gælder for bolde OB

Q: Må man indføre SL E-5, så lokalreglen kun gælder for bolde, som er slået out of bounds? A: Nej Standard lokalregel E-5 om at droppe bolden på fairway, efter en bold er slået out of bounds eller mistet, gælder for begge situationer. Formålet med lokalreglen…

C-R-14.3b(2)/1 – En tee er en spillers udstyr

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-14.3b(2)/1 – En tee er en spillers udstyr

En tee er en spillers udstyr: En tee, der bruges af spilleren eller medbringes af spilleren eller dennes caddie, er spillerens udstyr (såsom en tee, der markerer et referencepunkt). (Tilføjet 12/2018)

C-R-11.1b/1 – Hvordan Undtagelse 2 til Regel 11.1b anvendes

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-11.1b/1 – Hvordan Undtagelse 2 til Regel 11.1b anvendes

Hvordan Undtagelse 2 til Regel 11.1b anvendes: Undtagelse 2 til Regel 11.1b skal anvendes efter standarden “kendsgerning eller så godt som sikkert”. Hvis det derfor er “en kendsgerning” eller der er tydeligt bevis for, at bolden, som blev…

R-10.2b(2)/1: Caddie placerer og retter bold ind på greenen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » R-10.2b(2)/1: Caddie placerer og retter bold ind på greenen

Q: Må en caddie gerne placere en bold på greenen og samtidig rette den ind på spillelinjen ved brug af en tegnet streg på bolden? A: Ja, hvis caddien løftede bolden og dermed har ret til at placere bolden, er der ingen straf for at caddien retter bolden ind for…

C-R-10.2b(4)/2 – Eksempler på hvornår en caddie ikke står bevidst bag ved bolden, når spilleren begynder at indtage sin stance til slaget.

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-10.2b(4)/2 – Eksempler på hvornår en caddie ikke står bevidst bag ved bolden, når spilleren begynder at indtage sin stance til slaget.

Eksempler på hvornår en caddie ikke står bevidst bag ved bolden, når spilleren begynder at indtage sin stance til slaget. Regel 10.2b(4) tillader ikke en spiller at have sin caddie bevidst stående på eller tæt ved en forlængelse af spillelinjen bag bolden af…

DGU Eksempler på midlertidige lokalregler

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler

E-2: Rengøre bold E-3: Spil med lejeforbedring F-8: Lempelse fra revner i jorden F-1.3 Skyllerender i bunkere F-10: Skader fra dyr F-16: Bunker fyldt med midlertidigt vand

Amatørreglerne

Amatørreglerne

Forord og Indledning Regel 1 – Amatørisme Regel 2 – Professionalisme Regel 3 – Præmier Regel 4 – Udgifter Regel 5 – Undervisning Regel 6 – Udnyttelse af dygtighed eller anseelse i golf Regel 7 – Andre handlinger…

Indholdsfortegnelse for Procedurer for Komitéen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Indholdsfortegnelse for Procedurer for Komitéen

DGU vejledning til Procedurer for Komitéen I. Komitéen 1. Komitéens rolle 1A. Almindeligt spil 1B. Turneringer II. Almindeligt spil 2. Banemarkering til almindeligt spil 2A.Out of bounds (1) Generel vejledning til af fastlægge og markere…

Oversigt over Standard lokalregler

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » Oversigt over Standard lokalregler

Liste over Standard lokalregler DGU Vejledning til permanente lokalregler 8. Standard lokalregler 8A. Out of bounds og banens grænser A-1 Definere banens grænser A-1.1 OB defineres som linjen mellem de banenære punkter af hvide pæle A-1.2…

8K – Retningslinjer for spilletempo

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8K – Retningslinjer for spilletempo

Følgende Standard lokalregler giver nogle eksempler på, hvordan Komitéen kan vælge at tage fat på spørgsmålet om spilletempo. Komitéen kan vedtage andre lokalregler, der er passende for de ressourcer, der er til rådighed for dem, og derfor er dette ikke en…

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning

Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, der har ansvaret for en turnering eller banen. Komiteén er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og de…

6G – Fastsætte cuts, foretage lodtrækning, sammensætte nye grupper

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6G – Fastsætte cuts, foretage lodtrækning, sammensætte nye grupper

6G (1) Fastsætte cuts og oprette nye grupper For en turnering, der spilles over flere runder, kan turneringsbetingelserne angive, at: Spillere bliver omgrupperet til senere runder, baseret på deres samlede score indtil da. Størrelsen af feltet reduceres til…

DGU vejledning til spilleformer

Procedurer for Komitéen » Afsnit 9 – Andre spilleformer » DGU vejledning til spilleformer

Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfspil/turnerings- og spileformer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller,…

2F – Unormale baneforhold

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2F – Unormale baneforhold

2F Mens ikke-flytbare forhindringer sjældent skal markeres på nogen måde, anbefales det at arealer under reparation er tydeligt markeret af Komitéen. (1) Bestemme hvilke områder, der skal markeres som areal under reparation Generelt, når baneforholdene er…

Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning

Dette afsnit indeholder godkendte Standard lokalregler, som kan anvendes af en Komité: Disse kan enten vedtages i deres helhed eller kan tjene som et eksempel på, hvordan man skriver en bestemt type lokalregel. Lokalregler er kun tilladt, hvis de er i…

8E – Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8E – Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

E-1 droppezoner Formål. En droppezone er en speciel form for lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der…

5F – Spilleorden, Grupper og Starttider

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5F – Spilleorden, Grupper og Starttider

5F (1) Spilleplanen I en hulspilsturnering bruges spilleplanen til at fastlægge den samlede rækkefølge af matcher og hvilke spillere, der udgør matcherne i første runde. Spilleplanen kan opbygges på en række måder, herunder: Tilfældigt – spillere…

6C – Give regelassistance til spillere

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6C – Give regelassistance til spillere

6C En Komité kan udnævne dommere til at bistå med gennemførelsen af en turnering. En dommer er en official, som udpeges af Komitéen til at afgøre fakta og anvende Reglerne. (1) Dommere i hulspil I hulspil afhænger en dommers pligter og myndighed af dennes…

5A – Opsætning af turneringsbetingelserne

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5A – Opsætning af turneringsbetingelserne

5A Opsætning af turneringsbetingelserne Turneringsbetingelserne bestemmer opbygningen af hver turnering, herunder hvem der kan deltage, hvordan man tilmelder sig, hvornår turneringen finder sted og formatet af turneringen, samt hvordan lige resultater afgøres. Det…

8F – Unormale baneforhold, integrerede genstande og forhindringer

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8F – Unormale baneforhold, integrerede genstande og forhindringer

F-1 Definere unormale baneforhold, integrerede genstande og forhindringer Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere unormale baneforhold og integrerede genstande på banen, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt eller muligt at udarbejde en komplet…

Regel 7 – Andre handlinger uforenelige med amatørisme

Amatørreglerne » Regel 7 – Andre handlinger uforenelige med amatørisme

7-1. DÅRLIG OPFØRSEL En amatørgolfspiller må ikke opføre sig på en måde, som anses for at være skadelig for amatørgolfspillets omdømme. 7-2. HANDLINGER, DER STRIDER IMOD FORMÅLET MED REGLERNE En amatørgolfspiller må ikke foretage nogen handling,…

Regel 4 – Udgifter

Amatørreglerne » Regel 4 – Udgifter

4-1. GENERELT En amatørgolfspiller må ikke modtage udgiftsgodtgørelse som rede penge eller på anden måde fra nogen kilde for at spille i en golfturnering eller opvisning, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne. 4-2. GODTGØRELSE AF TURNERINGSUDGIFTER En…

6F – Scoring

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6F – Scoring

6F (1) Hulspil Det er normalt spillernes ansvar at rapportere resultatet af deres kamp på et sted, udpeget af Komitéen. Hvis en dommer er blevet tildelt til matchen, kan dommeren tildeles denne pligt i stedet for spillerne. Hvis en spiller anmoder om en…

Blanket til ansøgning om generhvervelse af amatørstatus

Amatørreglerne » Blanket til ansøgning om generhvervelse af amatørstatus

Det er DGU v/Amatør- og Ordensudvalget, som er bestemmende myndighed og dermed afgør, om spillere ved overtrædelse af reglerne mister deres amatørstatus. A&O har ligeledes myndighed til at lade spillerne generhverve amatørstatus. Der er i Regel 9-2b fastsat…

8J – Procedurer for dårligt vejr og afbrydelse af spil

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8J – Procedurer for dårligt vejr og afbrydelse af spil

J-1 Metoder til at afbryde og genoptage spil Formål. Regel 5.7b kræver, at spillerne stopper med at spille med det samme, hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet. Komitéen bør anvende en særskilt metode til at fortælle spillerne om en omgående…

Regel 8 – Fremgangsmåden ved håndhævelse af reglerne

Amatørreglerne » Regel 8 – Fremgangsmåden ved håndhævelse af reglerne

8-1. AFGØRELSE OM OVERTRÆDELSE Når Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg bliver opmærksom på, at en spiller, der hævder at være amatørgolfspiller, muligvis har overtrådt Reglerne, skal Amatør og Ordensudvalget afgøre, om en overtrædelse har fundet sted.…

Regel 6 – Udnyttelse af dygtighed eller anseelse i golf

Amatørreglerne » Regel 6 – Udnyttelse af dygtighed eller anseelse i golf

6-1. GENERELT Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse for at opnå økonomisk udbytte. 6-2. PROMOVERING, REKLAME OG SALG En amatørgolfspiller med dygtighed…

DGU Tillæg I

Amatørreglerne » DGU Tillæg I

I henhold til Dansk Golf Union’s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte amatørregler. I tillæg hertil har DGU følgende fortolkninger: VEDR. GAVEKORT JFR.…

Regel 3 – Præmier

Amatørreglerne » Regel 3 – Præmier

3-1. SPIL OM PENGEPRÆMIER a. Generelt En amatørgolfspiller må ikke spille golf om pengepræmier eller tilsvarende i en match, turnering eller opvisning. Ikke desto mindre må en amatørgolfspiller deltage i en match, turnering eller opvisning, hvor præmiepenge…

R-6.2b(6)/1: Må bold på teestedet løftes altid?

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » R-6.2b(6)/1: Må bold på teestedet løftes altid?

Q: I Regel 6.2b(6) – Når bold i spil ligger på teestedet – siger, at hvis en bold i spil ligger på teestedet efter et slag…må den løftes og flyttes uden straf. Gælder det kun for slag, der var udført fra teestedet, eller gælder det også, hvis…

1A – Almindeligt spil

Procedurer for Komitéen » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1A – Almindeligt spil

1A Selv når der ikke afvikles turneringer, er det vigtigt for komiteen at sikre, at golfreglerne kan følges af spillere, der spiller private runder eller egne turneringer. Denne type spil kaldes almindeligt spil i alle procedurer for Komitéen. Under almindeligt…

8I – Definere hvornår og hvor spillere må øve sig

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8I – Definere hvornår og hvor spillere må øve sig

I-1 Øvelse før runder Formål. Regel 5.2 dækker øvelse på banen før eller mellem runder af en turnering: Hulspil (Regel 5.2a). Spillere i en kamp må øve sig på banen før eller mellem runder, da de normalt får samme chance for at gøre det, fordi de…

DGU E-3: Spil med lejeforbedring

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler » DGU E-3: Spil med lejeforbedring

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den…

Regel 1 – Amatørisme

Amatørreglerne » Regel 1 – Amatørisme

1-1. GENERELT En amatørgolfspillers spil og opførsel skal være i overensstemmelse med Reglerne. 1-2. AMATØRSTATUS Amatørstatus er en almen betingelse for deltagelse i golfturneringer som amatørgolfspiller. Overtrædelse af Reglerne kan medføre fortabelse af…

Regel 5 – Undervisning

Amatørreglerne » Regel 5 – Undervisning

5-1. GENERELT Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller ikke modtage betaling eller godtgørelse, direkte eller indirekte, for at give undervisning i golfspillet. 5-2. HVORNÅR BETALING ER TILLADT a. Skoler og andre…

C-R-10.2b(4)/3 – Hjælp til opstilling før spilleren er begyndt at indtage sin stance til et slag.

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-10.2b(4)/3 – Hjælp til opstilling før spilleren er begyndt at indtage sin stance til et slag.

Hjælp til opstilling før spilleren er begyndt at indtage sin stance til et slag. Fortolkning 10.2b(4)/1 forklarer, at det primære formål med Regel 10.2b(4) er at sikre, at det at sigte mod det planlagte mål er en udfordring som spilleren skal klare alene. I en…

7A – Lige resultater i slagspil

Procedurer for Komitéen » Afsnit 7 – Efter turneringen » 7A – Lige resultater i slagspil

7A Efter at alle scorekort er afleveret i slagspil, skal Komitéen muligvis foretage en afgørelse om lige resultater til førstepladsen eller andre placeringer. Komitéen bør anvende den metode, der er beskrevet i turneringsbetingelserne (se Afsnit 5A(6)), og som…

2H – Integrerede genstande

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2H – Integrerede genstande

2H Integrerede genstande er kunstige genstande, hvorfra lempelse uden straf ikke er tilgængelig. Eksempler på genstande, som Komitéen kan vælge at udpege som integrerede genstande, omfatter: Genstande, der er designet til at være en del af udfordringen med at…

C-R-10.2b(4)/1 – Betydning af ”begynder at indtage sin stance til slaget”.

Procedurer for Komitéen » Afsnit 13 – R&A Clarifications (Afklaringer) » C-R-10.2b(4)/1 – Betydning af ”begynder at indtage sin stance til slaget”.

Betydning af ”begynder at indtage sin stance til slaget”. Regel 10.2b(4) tillader ikke en spiller at have sin caddie bevidst stående på eller tæt på en forlængelse af spillelinjen bag bolden af nogen grund, når spilleren begynder at indtage sin stance til…

5I – Information til spillere og dommere

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5I – Information til spillere og dommere

5I (1) Lokalregler Komitéen skal sørge for, at eventuelle lokalregler bliver offentliggjort for spillerne, hvad enten der er tale om en separat information på første tee, på scorekortet, en opslagstavle eller banens webside. Mange organisationer, der kører…

5D – Definere øvelsesområder

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5D – Definere øvelsesområder

5D Mange baner har specifikke øvelsesområder, såsom en driving range, øvelsesgreens til at putte, øvelsesbunkere og chipping-områder. Spillere har lov til at øve på disse områder, uanset om de er inden for eller uden for banens grænser. Det anbefales at…

Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ

Da der naturligt vil blive stillet mange spørgsmål til såvel Procedurer for Komitéen, vil DGU her i de underliggende punkter forsøge at svare på disse. Som udgangspunkt skal et spørgsmål altid søges løst ved at læse selve Procedurer for Komitéen samt…

5B – Markering af banen

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5B – Markering af banen

5B Ved forberedelsen af en turnering skal Komitéen sørge for, at banen er korrekt markeret og opdatere eventuelle markeringer, der bruges til almindeligt spil, eller om nødvendigt ændre dem. Selvom der typisk ikke er nogen “rigtig” måde at markere en…

Regel 9 – Genindtræden i amatørstatus

Amatørreglerne » Regel 9 – Genindtræden i amatørstatus

9-1. GENERELT Amatør- og Ordensudvalget er alene om: at afgøre, om en professionel golfspiller og/eller andre personer, som har overtrådt Reglerne, kan genindtræde i amatørstatus, at fastsætte en prøvetid før genindtræden, eller at nægte…

P-8E-9/1: Markere Out of Bounds som område med spilleforbud

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-9/1: Markere Out of Bounds som område med spilleforbud

Q: Hvis man har en OoB der grænser op til privat mark, hvor ejeren ikke vil have spillere til at hente deres bold. Kan man så markere de hvide pæle med grøn top, og dermed gøre området til et område med spilleforbud? A: Ja, men… Standard lokalregel E-9…

8B – Strafområder

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8B – Strafområder

B-1 Definere strafområder Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere strafområder på banen, og det er derfor ikke nødvendigt eller muligt at udarbejde en komplet liste over Standard lokalregler, der kan bruges til dette formål. Det er vigtigt…

8H – Definere hvem kan hjælpe eller give råd til spillere

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8H – Definere hvem kan hjælpe eller give råd til spillere

H-1 Brug af caddie forbudt eller påkrævet; caddie-restriktioner Formål. En Komité kan vælge at modificere Regel 10.3 til at Forbyde brug af caddies, Kræve, at spillere bruger en caddie, eller Begrænse en spillers valg af caddie (som f.eks. ikke at lade en…

5E – Teesteder og hulplaceringer

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5E – Teesteder og hulplaceringer

5E (1) Valg af teesteder Ved udvælgelsen af, hvilke teesteder der skal bruges til en turnering, skal Komitéen søge at afbalancere banens sværhedsgrad med feltets styrke. For eksempel er det ikke tilrådeligt, og kunne have en væsentlig indflydelse på…

Afsnit 4 – Yderligere overvejelser til almindeligt spil

Procedurer for Komitéen » Afsnit 4 – Yderligere overvejelser til almindeligt spil

4A Spilletempo og ordensregler For at forbedre spillernes oplevelser under almindeligt spil er der mange handlinger, som en Komité kan tage for at forbedre spilletempoet og tilskynde til en standard for god opførsel, såsom: Reduktion af gruppestørrelser, øgede…

2I – Droppezoner

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2I – Droppezoner

2I (1) Hvornår skal du bruge droppezoner En droppezone er en speciel form for lempelsesområde, som kan tilbydes af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen. Komitéen bør…

Særlige opgaver

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Særlige opgaver

Ud over de ovennævnte hovedopgaver vil en række særlige delopgaver i forbindelse med spillet i klubben normalt påhvile turneringsudvalget, alene eller i samarbejde med andre udvalg. Fraktions-turneringer Uden for turneringsudvalget afvikles en del turneringer,…

2A – Out of bounds

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2A – Out of bounds

2A Det er vigtigt for Komitéen at markere banens grænser ordentligt og opretholde markeringen, så en spiller, der slår en bold nær en grænse, kan afgøre, om hans eller hendes bold er på banen eller out of bounds. (1) Generel vejledning til af fastlægge og…

5H – Kodeks for god opførsel

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5H – Kodeks for god opførsel

DGU: OBS – dette afsnit omhandler en evt. indførsel af et Kodeks for god opførsel til en turnering Komitéen kan lave sine egne standarder for spilleropførsel i et Kodeks for god opførsel, indført som en lokalregel (se Regel 1.2b). Hvis Komitéen ikke…

2G – Områder med spilleforbud

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2G – Områder med spilleforbud

2G Definitionen af “område med spilleforbud” fastslår, at det er en del af banen, hvor Komitéen ønsker at forbyde spil. Områder med spilleforbud kan enten være i et unormalt baneforhold eller et strafområde og kan omfatte hele området eller kun en…

8D – Greens

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8D – Greens

D-1 Præcisering af kanten af greenen Formål. På nogle baner klippes områderne omkring greens på en sådan måde, at det kan være svært for en spiller at afgøre, om dennes bold er på greenen. I situationer som denne kan Komitéen vælge at markere kanterne på…

8C – Bunkere

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8C – Bunkere

C-1 Bestemmelse af grænsen til en bunker Formål. Når det kan være svært at bestemme grænsen til en bunker på grund af slid, eller når grænsen til bunkere blander sig med sandområder, der er i det generelle område, er Komitéen muligvis nødt til at definere…

2C – Strafområder

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2C – Strafområder

2C Strafområder er områder af banen, hvorfra en spiller må tage lempelse med et strafslag på et sted uden for strafområdet, der potentielt er en betydelig afstand fra, hvor bolden kan være kommet til at ligge stille. Som skrevet i definitionen af…

6E – Afbrydelser og genoptagelser

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6E – Afbrydelser og genoptagelser

6E (1) Omgående og almindelig afbrydelse af spillet Der er to typer afbrydelser af spillet, som en Komité kan iværksætte, hver med forskellige krav til, hvornår spillerne skal stoppe spillet (se Regel 5.7b). Omgående afbrydelse (f.eks. når der er…

8G – Begrænsninger ved brug af udstyr

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8G – Begrænsninger ved brug af udstyr

G-1 Liste over godkendte driverhoveder Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at drivere, der bliver brugt i en turnering, overholder specifikationerne: Kan en Komité vælge at kræve, at spillerne kun bruger drivere, hvis køllehoveder er blevet evalueret og…

FAQ vedr. Amatørreglerne

Amatørreglerne » FAQ vedr. Amatørreglerne

Hvem bestemmer Amatørreglerne? Amatørreglerne er, fuldstændigt som Golfreglerne, fastsat i fællesskab af R&A og USGA og gælder derfor i hele verden. Den bestemmende myndighed i Danmark er Dansk Golf Union, der sammen med Amatør og Ordensudvalget (A&O) løbende…

DGU vejledning – Inddeling af turneringer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Inddeling af turneringer

Åbne, lukkede, private og invitations-turneringer Udbuddet af turneringer kan for overskuelighedens skyld inddeles i forskellige grupper på grundlag af, hvem der står som arrangør og hvem, der må deltage. Lukkede turneringer er turneringer forbeholdt en bestemt…

Organisation

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Organisation

Placering i klubbens organisation Turneringsudvalget vil ofte være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner, og det bør nedsættes af bestyrelsen. Udvalgets størrelse vil være afhængig af det antal turneringer, som klubben gennemfører årligt,…

6B – Banen

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6B – Banen

B6 (1) Banevedligeholdelse i løbet af runde Selvom det er bedst at have al vedligeholdelse på banen færdig før den første gruppe når frem til hvert hul for at sikre, at alle spillere har samme forhold, når de spiller banen, er det nogle gange ikke muligt. Når…

8A – Out of bounds og banens grænser

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8A – Out of bounds og banens grænser

A-1 Definere banens grænser Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere banens grænser, og det er ikke hensigtsmæssigt eller muligt at give en komplet liste over Standard lokalregler, der kan bruges til dette formål. Det er vigtigt at være…

Hovedopgaver

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Hovedopgaver

Turneringsudvalget har 4 almindelige hovedopgaver: Tilrettelæggelse af turneringsprogram. Udformning af turneringsbetingelser. Afvikling af turneringer. Økonomi. Tilrettelæggelse af turneringsprogram Når sæsonen er slut omkring oktober måned, bør…