Det emne du ønskede kunne ikke findes.
Relaterede emner er vist herunder.

Regel 10 – Afgørelser

Amatørreglerne » Regel 10 – Afgørelser

10-1. AFGØRELSER Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog mulighed for anke, jfr. 8-3 og 9-4. 10-2. TVIVLSPØRGSMÅL I tvivlstilfælde kan Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, inden det træffer afgørelse, rådføre sig med R&A’s…

DGU F-10: Skader fra dyr

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler » DGU F-10: Skader fra dyr

“I det generelle område behandles områder med skade, forårsaget af [dyreart], som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b. [Men gene eksisterer ikke, hvis skaden kun er til gene for spillerens stance.] Straf…

Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning

Dette afsnit indeholder godkendte Standard lokalregler, som kan anvendes af en Komité: Disse kan enten vedtages i deres helhed eller kan tjene som et eksempel på, hvordan man skriver en bestemt type lokalregel. Lokalregler er kun tilladt, hvis de er i…

Regel 8 – Fremgangsmåden ved håndhævelse af reglerne

Amatørreglerne » Regel 8 – Fremgangsmåden ved håndhævelse af reglerne

8-1. AFGØRELSE OM OVERTRÆDELSE Når Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg bliver opmærksom på, at en spiller, der hævder at være amatørgolfspiller, muligvis har overtrådt Reglerne, skal Amatør og Ordensudvalget afgøre, om en overtrædelse har fundet sted.…

DGU F-8: Lempelse fra revner i jorden

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler » DGU F-8: Lempelse fra revner i jorden

“Revner i jorden i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, er areal under reparation. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. [Men gene eksisterer ikke, hvis revnen kun er til gene for spillerens stance.]” Straf for at…

DGU Eksempler på midlertidige lokalregler

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler

E-2: Rengøre bold E-3: Spil med lejeforbedring F-8: Lempelse fra revner i jorden F-1.3 Skyllerender i bunkere F-10: Skader fra dyr F-16: Bunker fyldt med midlertidigt vand

Amatørreglerne

Amatørreglerne

Forord og Indledning Regel 1 – Amatørisme Regel 2 – Professionalisme Regel 3 – Præmier Regel 4 – Udgifter Regel 5 – Undervisning Regel 6 – Udnyttelse af dygtighed eller anseelse i golf Regel 7 – Andre handlinger…

Oversigt over Standard lokalregler

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » Oversigt over Standard lokalregler

Liste over Standard lokalregler DGU Vejledning til permanente lokalregler 8. Standard lokalregler 8A. Out of bounds og banens grænser A-1 Definere banens grænser A-1.1 OB defineres som linjen mellem de banenære punkter af hvide pæle A-1.2…

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning

Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, der har ansvaret for en turnering eller banen. Komiteén er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og de…

Indholdsfortegnelse for Procedurer for Komitéen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Indholdsfortegnelse for Procedurer for Komitéen

DGU vejledning til Procedurer for Komitéen I. Komitéen 1. Komitéens rolle 1A. Almindeligt spil 1B. Turneringer II. Almindeligt spil 2. Banemarkering til almindeligt spil 2A.Out of bounds (1) Generel vejledning til af fastlægge og markere…

5F – Spilleorden, Grupper og Starttider

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5F – Spilleorden, Grupper og Starttider

5F (1) Spilleplanen I en hulspilsturnering bruges spilleplanen til at fastlægge den samlede rækkefølge af matcher og hvilke spillere, der udgør matcherne i første runde. Spilleplanen kan opbygges på en række måder, herunder: Tilfældigt – spillere…

Afsnit 3 – Lokalregler for almindeligt spil

Procedurer for Komitéen » Afsnit 3 – Lokalregler for almindeligt spil

En lokalregel er en ændring af en Regel eller en ekstra Regel, som Komitéen vedtager til almindeligt spil eller en bestemt turnering. Komitéen er ansvarlig for at beslutte, om der skal vedtages lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med…

8E – Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8E – Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

E-1 droppezoner Formål. En droppezone er en speciel form for lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der…

5C – Lokalregler (og Regler for Para-golfspillere)

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5C – Lokalregler (og Regler for Para-golfspillere)

5C Komitéen er ansvarlig for at beslutte, om der skal vedtages lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med principperne i Afsnit 8. En lokalregel er en ændring af en Regel eller en ekstra Regel, som Komitéen vedtager til almindeligt spil eller en…

5A – Opsætning af turneringsbetingelserne

Procedurer for Komitéen » Afsnit 5 – Før turneringen » 5A – Opsætning af turneringsbetingelserne

5A Opsætning af turneringsbetingelserne Turneringsbetingelserne bestemmer opbygningen af hver turnering, herunder hvem der kan deltage, hvordan man tilmelder sig, hvornår turneringen finder sted og formatet af turneringen, samt hvordan lige resultater afgøres. Det…

DGU vejledning til spilleformer

Procedurer for Komitéen » Afsnit 9 – Andre spilleformer » DGU vejledning til spilleformer

Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfspil/turnerings- og spileformer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller,…

6C – Give regelassistance til spillere

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6C – Give regelassistance til spillere

6C En Komité kan udnævne dommere til at bistå med gennemførelsen af en turnering. En dommer er en official, som udpeges af Komitéen til at afgøre fakta og anvende Reglerne. (1) Dommere i hulspil I hulspil afhænger en dommers pligter og myndighed af dennes…

8L – Uautoriserede lokalregler

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8L – Uautoriserede lokalregler

Selv om en Komité har betydelige beføjelser i henhold til Golfreglerne til at vedtage lokalregler, der passer til de særlige behov på en bane eller til en turnering, skal lokalregler, som den vælger at indføre, være i overensstemmelse med de retningslinjer, der…

8F – Unormale baneforhold, integrerede genstande og forhindringer

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8F – Unormale baneforhold, integrerede genstande og forhindringer

F-1 Definere unormale baneforhold, integrerede genstande og forhindringer Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere unormale baneforhold og integrerede genstande på banen, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt eller muligt at udarbejde en komplet…

Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ

Procedurer for Komitéen » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ

Da der naturligt vil blive stillet mange spørgsmål til såvel Procedurer for Komitéen, vil DGU her i de underliggende punkter forsøge at svare på disse. Som udgangspunkt skal et spørgsmål altid søges løst ved at læse selve Procedurer for Komitéen samt…

Forklaring til Den Officielle Guide til Golfreglerne

Forklaring til Den Officielle Guide til Golfreglerne

R&A og USGA har udarbejdet Den Officielle Guide til Golfreglerne som en referencebog designet til dem, der er involveret i administrationen af golf på alle niveauer. Den seneste udgave af Golfreglerne er et resultat af regelmoderniserings initiativet, som har været…

6G – Fastsætte cuts, foretage lodtrækning, sammensætte nye grupper

Procedurer for Komitéen » Afsnit 6 – Under turneringen » 6G – Fastsætte cuts, foretage lodtrækning, sammensætte nye grupper

6G (1) Fastsætte cuts og oprette nye grupper For en turnering, der spilles over flere runder, kan turneringsbetingelserne angive, at: Spillere bliver omgrupperet til senere runder, baseret på deres samlede score indtil da. Størrelsen af feltet reduceres til…

2F – Unormale baneforhold

Procedurer for Komitéen » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil » 2F – Unormale baneforhold

2F Mens ikke-flytbare forhindringer sjældent skal markeres på nogen måde, anbefales det at arealer under reparation er tydeligt markeret af Komitéen. (1) Bestemme hvilke områder, der skal markeres som areal under reparation Generelt, når baneforholdene er…

8G – Begrænsninger ved brug af udstyr

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8G – Begrænsninger ved brug af udstyr

G-1 Liste over godkendte driverhoveder Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at drivere, der bliver brugt i en turnering, overholder specifikationerne: Kan en Komité vælge at kræve, at spillerne kun bruger drivere, hvis køllehoveder er blevet evalueret og…

Hovedopgaver

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Hovedopgaver

Turneringsudvalget har 4 almindelige hovedopgaver: Tilrettelæggelse af turneringsprogram. Udformning af turneringsbetingelser. Afvikling af turneringer. Økonomi. Tilrettelæggelse af turneringsprogram Når sæsonen er slut omkring oktober måned, bør…

8K – Retningslinjer for spilletempo

Procedurer for Komitéen » Afsnit 8 – Alle Standard lokalregler – klik her » 8K – Retningslinjer for spilletempo

Følgende Standard lokalregler giver nogle eksempler på, hvordan Komitéen kan vælge at tage fat på spørgsmålet om spilletempo. Komitéen kan vedtage andre lokalregler, der er passende for de ressourcer, der er til rådighed for dem, og derfor er dette ikke en…

Særlige opgaver

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Særlige opgaver

Ud over de ovennævnte hovedopgaver vil en række særlige delopgaver i forbindelse med spillet i klubben normalt påhvile turneringsudvalget, alene eller i samarbejde med andre udvalg. Fraktions-turneringer Uden for turneringsudvalget afvikles en del turneringer,…