Det emne du ønskede kunne ikke findes.
Relaterede emner er vist herunder.

8E – Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8E – Særlige eller krævede lempelsesprocedurer

E-1 droppezoner Formål. En droppezone er en speciel form for lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe bolden i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der…

P-8E-5/3: Muligt at inkludere uspillelig bold i lokalregel E-5?

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-5/3: Muligt at inkludere uspillelig bold i lokalregel E-5?

Q: Kan Standard lokalreglen E-5 som tillader at en mistet bold eller en bold out of bounds, droppes på fairwayen, udvides til at inkludere en uspillelig bold? A: Nej. Lokalregel E-5 gælder kun for en mistet bold eller en bold out of bounds

Regel 10 – Afgørelser

Amatørreglerne » Regel 10 – Afgørelser

10-1. AFGØRELSER Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog mulighed for anke, jfr. 8-3 og 9-4. 10-2. TVIVLSPØRGSMÅL I tvivlstilfælde kan Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, inden det træffer afgørelse, rådføre sig med R&A’s…

P-8E-3.1/1: Spil med lejeforbedring – brug af måtter

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-3.1/1: Spil med lejeforbedring – brug af måtter

Q: Kan man spille tællende runder, når der på en bane er krav om brug af måtter eller lignende for at beskytte fairways? A: Ja, en klub kan afvikle tællende runder, forudsat at: • Der er indført en lokalregel for brug af måtter eller lignende på…

Regel 3 – Præmier

Amatørreglerne » Regel 3 – Præmier

3-1. SPIL OM PENGEPRÆMIER a. Generelt En amatørgolfspiller må ikke spille golf om pengepræmier eller tilsvarende i en match, turnering eller opvisning. Ikke desto mindre må en amatørgolfspiller deltage i en match, turnering eller opvisning, hvor præmiepenge…

P-8E-5/4: Skal man vente 3 minutter før man må droppe en bold efter lokalregel E-5?

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-5/4: Skal man vente 3 minutter før man må droppe en bold efter lokalregel E-5?

Q: Skal man lede 3 minutter efter bolden, så den er “mistet”, før man må droppe efter proceduren i E-5? A: Nej. Spilleren kan iværksætte droppeproceduren på samme måde, som man kan beslutte gå tilbage og slå en ny fra forrige sted, dvs. med det…

P-8E-9/1: Markere Out of Bounds som område med spilleforbud

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-9/1: Markere Out of Bounds som område med spilleforbud

Q: Hvis man har en OoB der grænser op til privat mark, hvor ejeren ikke vil have spillere til at hente deres bold. Kan man så markere de hvide pæle med grøn top, og dermed gøre området til et område med spilleforbud? A: Ja, men… Standard lokalregel E-9…

DGU F-10: Skader fra dyr

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU Eksempler på midlertidige lokalregler » DGU F-10: Skader fra dyr

“I det generelle område behandles områder med skade, forårsaget af [dyreart], som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b. [Men gene eksisterer ikke, hvis skaden kun er til gene for spillerens stance.] Straf…

C-P-8E-12/1 – Bold spillet udenfor lempelsesområde ved lempelse på flaglinjen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 13 – R&A Afklaringer (Clarifications) » C-P-8E-12/1 – Bold spillet udenfor lempelsesområde ved lempelse på flaglinjen

Standard lokalregel E-12 Formål. En komité kan vælge at indføre en lokalregel, hvor der ikke er nogen straf for under særlige omstændigheder at have spillet en bold uden for lempelsesområdet ved lempelse på flaglinjen. Under denne lokalregel vil en spiller…

P-8E-5/1: Markering af OB pæle ifbm. drop på fairway

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 12 – DGU Regel-FAQ » P-8E-5/1: Markering af OB pæle ifbm. drop på fairway

Q: Anbefaler DGU, at hvis man indfører Standard lokalregel E-5, så markeres dette med fx en rød top på de out of bounds pæle, hvor det er gældende? A: Nej. Da lokalreglen drejer sig om såvel en mistet bold som en bold out of bounds er det misvisende at markere…