A-1 Definere banens grænser

Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere banens grænser, og det er ikke hensigtsmæssigt eller muligt at give en komplet liste over Standard lokalregler, der kan bruges til dette formål.

Det er vigtigt at være klar og specifik, når banens grænser defineres i lokalreglerne.

Ingen specifikke Standard lokalregler er inkluderet i dette afsnit, givet de mange tilgængelige muligheder, men nogle eksempler er angivet nedenfor:

  • A-1.1 Out of bounds defineres som linjen mellem de banenære punkter af hvide pæle eller hegnspæle i jordhøjde. Out of bounds defineres også ved [indsæt beskrivelse af andre metoder til at definere out of bounds].
  • A-1.2 Out of bounds grænsen på [angiv hulnummer] er defineret af [indsæt beskrivelse af forhold].
  • A-1.3 Out of bounds grænsen til venstre for [angiv hulnummer] er defineret ved den banenære kant af de hvide malingsprikker på [angive placering, som f.eks. vejen].
  • A-1.4 Out of bounds grænsen til højre for [angiv hulnummer] er defineret ved den banenære kant af den hvide linje, der er malet på [navn på vejen].
  • A-1.5 Vedligeholdelsesområdet mellem [angiv hulnummer] er out of bounds. Grænsen er defineret af indersiden af hegnspælene, der omringer området.

Se Afsnit 2A og 5B (1) for mere information om definition af out of bounds.

A-2 Præcisering af out of bounds ved mur eller vej

Formål. Definitionen af “out of bounds” præciserer, at når en grænse er defineret af genstande såsom en mur eller vej, skal Komitéen definere grænsekanten.

Afhængig af murenes type eller tilstand kan der være gode grunde til at definere grænsen, som værende på den anden side af muren, eller at bruge den banenære kant som grænsen.

Standard lokalregel A-2.1

“Den banenære kant på en hvilken som helst mur [banenære side af vej] definerer banens grænse.”

Standard lokalregel A-2.2

“En bold er out of bounds, når den er forbi enhver mur, som definerer banens grænser”

A-3 Out of bounds, når en offentlig vej løber igennem banen

Formål. Når en offentlig vej løber gennem en bane, er den normalt defineret som out of bounds. Dette kan gøre det muligt for en bold, der spilles fra den ene side af vejen, at komme til at ligge stille inden for banens grænser på den anden side af vejen, selvom bolden ville være out of bounds, hvis den kom til at ligge stille på selve vejen.

Hvis Komitéen mener, at det er uretfærdigt eller farligt at behandle disse situationer forskelligt, kan den vedtage en lokalregel, hvori det hedder, at en bold, der spilles fra den ene side af vejen og kommer til at ligge stille på den anden side af den pågældende vej, er out of bounds.

Hvis en vej krydser et bestemt hul, hvor spillerne skal spille fra den ene side til den anden i det normale spilforløb, bør Komitéen angive, at denne lokaleregel ikke gælder for den pågældende vej ved spil af dette hul.

Standard lokalregel A-3

“En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen [identificer vejen eller hullerne, hvor lokalreglen kommer i spil] er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen

A-4 Intern out of bounds

Formål. På grund af banedesign eller sikkerhedsmæssige årsager kan en Komité vælge at specificere, at en bestemt del af banen er out of bounds for spil på et bestemt hul.

Dette gøres for at forhindre spillere, der spiller dette hul, i at spille til og fra en anden del af banen. For eksempel på et dogleg hul kan en intern out of bounds bruges til at forhindre en spiller i at skære hjørnet ved at spille en bold til en fairway på et andet hul.

Men en lokalregel, der angiver, at en bold er out of bounds, hvis den krydser en grænse, selvom den igen krydser grænsen og kommer til at ligge stille på samme del af banen, er ikke tilladt.

Standard lokalregel A-4

Når grænsen er defineret af pæle:

“Out of bounds grænsemarkeringerne mellem [angiv hulnummer] og [angiv hulnummer/område], er kun gældende for spil af [angiv hulnummer]. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer

A-5 Pæle identificerer out of bounds

Formål. Når out of bounds er defineret af en linje på jorden, en grøft eller på en anden måde, som måske ikke er synlig fra en afstand, kan Komitéen placere pæle langs grænsen for at give spillerne mulighed for på afstand at se, hvor grænsen er.

Det er ikke tilladt at flytte grænsemarkeringerne, og der gives normalt ikke lempelse uden straf, men Komitéen kan muliggøre lempelse fra disse pæle gennem følgende Standard lokalregel, som også bør præcisere statussen for disse pæle.

Det anbefales, at sådanne pæle markeres anderledes end andre grænsemarkeringer på banen, for eksempel kan hvide pæle med sorte toppe anvendes til dette formål.

Standard lokalregel A-5

“Når en grænse er defineret af [identificere grænse, for eksempel en hvid linje malet på jorden], er hvide pæle med sorte toppe placeret for synlighed. Disse pæle [beskriv en eventuel særlig markering] er [flytbare | ikke-flytbare] forhindringer.”