B-1 Definere strafområder

Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere strafområder på banen, og det er derfor ikke nødvendigt eller muligt at udarbejde en komplet liste over Standard lokalregler, der kan bruges til dette formål.

Det er vigtigt at være klar og specifik, når strafområder defineres i lokalreglerne.

Ingen specifikke Standard lokalregler er inkluderet i dette afsnit, givet de mange tilgængelige muligheder, men nogle eksempler er angivet nedenfor:

 • B-1.1 Når du spiller [angiv hulnummer], skal det gule strafområde på [angiv andet hulnummer] spilles som et rødt strafområde.
 • B-1.2 Det røde strafområde på [angiv hulnummer] strækker sig til og falder sammen med grænsen for out of bounds.
 • B-1.3 Det røde strafområde på [angiv hulnummer], der kun er defineret på én side, strækker sig uendeligt.

Selv om det er en god praksis at markere kanterne på strafområder, er der tidspunkter, hvor kanten af strafområdet kan defineres via tekst på scorekortet eller lokalreglerne.
Dette bør kun ske, når der kan være meget lidt tvivl om, hvor kanten af strafområdet begynder, og det kan gøres på en konsistent måde for hele banen. Nogle eksempler er:

 • B-1.4 Alle strande er røde strafområder, og grænsen af området er, hvor græsset og sandet mødes.
 • B-1.5 Alle områder af lava er røde strafområder.
 • B-1.6 Når en kunstig mur omgiver kanten af en sø eller andet vandområde, defineres strafområdet af murens banenære kant.

Se Afsnit 2C og 5B (2) for mere information om definition af strafområder.

B-2 Lempelse på modsat side af rødt strafområde

Formål. Regel 17.1 giver en spiller mulighed for at tage lempelse sidelæns eller på flaglinjen, baseret på hvor dennes bold sidst krydsede grænsen af et rødt strafområde. Men i nogle tilfælde (for eksempel på grund af placeringen af det røde strafområde lige ved siden af en out of bounds) kan disse muligheder efterlade spilleren uden nogen rimelig mulighed, undtagen at spille bolden fra forrige sted.

En Komité kan indføre en lokalregel for at tillade sidelæns lempelse på den modsatte side af det røde strafområde som en ekstra lempelsesmulighed i henhold til regel 17.1d.

Når en lokalregel overvejes for at tillade yderligere lempelse:

 • Komitéen bør overveje at indføre lokalreglen i situationer, hvor en spiller kunne blive alvorligt dårligere stillet, hvis den ikke blev indført. To sådanne eksempler er:
  • Hvor en out of bounds linje møder grænsen af et strafområde langs siden af et hul, således at hvis en bold sidst krydsede ind i strafområdet fra grænsesiden, ville spilleren sandsynligvis ikke have nogen realistisk lempelsesmulighed, bortset fra at spille igen fra forrige sted.
  • Hvor et strafområdes layout er sådan, at der kan være tvivl om, hvor bolden er gået ind i strafområdet, og beslutningen om hvilken side af strafområdet, som bolden sidst krydsede, har en betydelig indvirkning på, hvor der skal tages lempelse. Dette gælder, hvis et relativt smalt strafområde er afgrænset af buske eller tyk rough på den ene side og fairway på den anden.
 • Det anbefales, at Komitéen specificerer placeringen af specifikke strafområder, som lokalreglen gælder for, snarere end at anvende den på alle røde strafområder på banen. Denne lokalregel bør ikke bruges til at give en spiller mulighed for at bruge lempelsesmuligheden på den modsatte side for at komme over et rødt strafområde til en mere gunstig placering, end der er tilgængeligt, hvis kun den normale sidelæns lempelsesmulighed under regel 17.1d anvendes og er tilgængelig.
 • Det kan også være ønskeligt at markere de strafområder, hvor denne mulighed er tilgængelig på en særlig måde, f.eks. at sætte en anden farvet top på enhver pæl, hvor den ekstra mulighed er tilgængelig, og dette skal angives i lokalreglen.
 • I stedet for at bruge denne lokalregel kan Komitéen beslutte at indføre en eller flere droppezoner (se Standard lokalregel E-1).

Standard lokalregel B-2.1

“Når en spillers bold er i et strafområde, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i et strafområde, selv om den ikke findes, kan spilleren tage lempelse ved hjælp af en af mulighederne i Regel 17.1d.

Eller når bolden sidst krydsede grænsen af det røde strafområde på [angiv hulnummer og placering], må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet:

 • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Må være i ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men
  • Hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel B-2.2

Standard lokalregel B-2.1 gælder, men med følgende ændring til de første afsnit:

“Når en spillers bold er fundet i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i et hvilket som helst rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, og at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er på out of bounds siden af det pågældende strafområde , må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet:”

B-3 Provisorisk bold for en bold i et strafområde

Formål. Efter Regel 18.3 må en spiller ikke spille en provisorisk bold, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at dennes bold er i et strafområde.

Men i usædvanlige tilfælde kan størrelse, form eller placering af et strafområde være således, at:

 • Spilleren kan ikke se, om bolden er i strafområdet,
 • Det ville forsinke spillet urimeligt, hvis spilleren blev nødt til at gå frem for at se efter bolden, før han returnerer for at spille en anden bold fra forrige sted, og
 • Hvis den oprindelige bold ikke er fundet, ville det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet.

For sådanne situationer, kan en Komité, for at spare tid, vælge at modificere Regel 18.3:

 • Regel 18.3a er modificeret for at give spilleren mulighed for at spille en provisorisk bold efter Regel 17.1d (1), Regel 17.1d (2) eller for et rødt strafområde, Regel 17.1d (3).
 • Reglerne 18.3b og 18.3c modificeres for at angive, hvornår en sådan provisorisk bold må eller kan spilles eller opgives, som angivet i Standard lokalreglen.

Standard lokalregel B-3

“Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet [identificer placeringen], kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone (se Standard lokalregel E-1) er tilgængelig for dette strafområde, kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:
  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf.”

B-4 Definere overfladevandløb som en del af det generelle område

Formål. Hvis et overfladevandløb normalt ikke indeholder vand (f.eks. dræningsgrøft eller afløbsområde, der er tørt undtagen under langvarig og kraftig regn), kan Komitéen definere dette område som en del af det generelle område.

Komitéen kan også vælge at markere en sådant overfladevandløb som et strafområde på de årstider, det indeholder vand, eller lade det være en del af det generelle område, i hvilket tilfælde vand, der samler sig her, vil blive behandlet som midlertidigt vand. Områder, der normalt indeholder vand, bør dog markeres som strafområder hele året.

Se Standard lokalregel F-20 for, hvornår overfladevandløb kan være en del af et unormalt baneforhold.

Standard lokalregel B-4.1

“[Beskriv specifikt vandløb, f.eks. Kløften] på [detaljerne om, hvor den er placeret] skal behandles som en del af det generelle område og ikke som et strafområde.”

Standard lokalregel B-4.2

“Alle [beskriv specifikke typer vandløb, såsom specifikke dræningsgrøfter] skal behandles som en del af det generelle område og ikke som et strafområde.”

B-5 Særlig lempelse, når et strafområde støder op til en bunker

Formål. Der kan være særlige huller, hvor en del af grænsen af et rødt strafområde er så tæt på en bunker, at en spiller, der tager sidelæns lempelse efter Regel 17.1d (3), skal droppe en bold i bunkeren.

I et sådant tilfælde kan en Komité vælge at skabe en ekstra lempelsesmulighed, der gør det muligt for spilleren med ét strafslag at tage lempelse i en droppezone, placeret på fairwaysiden af bunkeren.

Standard lokalregel B-5

“Denne lokalregel tillader brugen af en droppezone som en ekstra lempelsesmulighed, når:

 • En spillers bold er i det røde strafområde [identificer placeringen], herunder, når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden kom til at ligge stille i strafområdet, og
 • Bolden sidst krydsede grænsen til det røde strafområde [identificer start- og slutpositioner såsom mellem to specielt markerede pæle].

I så fald kan spilleren:

 • Tage lempelse efter en af mulighederne i regel 17.1d, og tilføje ét strafslag, eller
 • Som en ekstra mulighed, også med ét strafslag, tage lempelse ved at droppe en bold i og spille den fra den nærmeste droppezone til det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til det røde strafområde, og som ikke er nærmere hullet end det punkt.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”