I-1 Øvelse før runder

Formål. Regel 5.2 dækker øvelse på banen før eller mellem runder af en turnering:

  • Hulspil (Regel 5.2a). Spillere i en kamp må øve sig på banen før eller mellem runder, da de normalt får samme chance for at gøre det, fordi de spiller på samme tid.
  • Slagspil (Regel 5.2b). Spillere må ikke øve på banen før en runde på turneringsdagen, da de måske ikke har samme chance for at gøre det, fordi de normalt spiller i forskellige grupper på forskellige tidspunkter. Men de har lov til at øve på en turneringsdag, efter at deres turneringsspil for dagen er færdigt.

Der er mange forskellige overvejelser om, hvorvidt man kan tillade øvelse på banen, såsom fairness for spillerne, mulig indblanding i opsætning af banen og vedligeholdelsesaktiviteter, tidsmængden før eller mellem runder, eller når spillerne opfordres til at spille banen uden for turneringen.

Af disse eller andre grunde kan en Komité vælge at vedtage en lokalregel, der ændrer disse standardbestemmelser ved enten at tillade eller forbyde sådan øvelse helt eller ved at begrænse, hvornår eller hvordan sådan øvelse kan finde sted.

Standard lokalregel I-1.1

“Regel 5.2a modificeres således:

En spiller må ikke øve på turneringsbanen før eller mellem runder.

[Eller hvis spillerne har lov til at øve på begrænsede måder: Beskriv disse begrænsninger og hvornår, hvor og hvordan en spiller må øve på banen.]

Straf for overtrædelse af denne lokalregel:

  • Straf for første overtrædelse: Generel straf. (anvendt på spillerens første hul).
  • Straf for anden overtrædelse: Diskvalifikation.”

Standard lokalregel I-1.2

“Regel 5.2b modificeres således:

En spiller må øve på turneringsbanen før eller mellem runder.

[Eller hvis spillerne har lov til at øve på begrænsede måder: Beskriv disse begrænsninger og hvornår, hvor og hvordan en spiller må øve på banen.]

[Eller, hvis spillere er forbudt at øve på banen både før og mellem runder: “En spiller må ikke øve på turneringsbanen før eller mellem runder.”

I-2 Forbud mod øvelse på eller i nærheden af foregående green

Formål. Regel 5.5b gør det muligt for en spiller, mellem spil af to huller, at øve sig eller chippe på eller i nærheden af greenen på hullet, der netop er færdigspillet. Men hvis dette kan påvirke tempoet eller af andre grunde, kan Komitéen vælge at forbyde sådan øvelse.

Standard lokalregel I-2

“Regel 5.5b modificeres således:

Mellem spil af to huller må en spiller ikke:

  • Udføre noget øvelsesslag på eller i nærheden af greenen på hullet, der er færdigspillet, eller
  • Undersøge overfladen af den pågældende green ved at rulle en bold eller stryge hen over overfladen

Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf.”