Afklaringer til Golfreglerne 2019

R&A offentliggør kvartalsvist et dokument, som afklarer spørgsmål, stillet til R&A siden publiseringen af Golfreglerne 2019 og som kræver en afklaring.

Følg links i listen til venster under afsnit 13 for flere detaljer – der skal scrolles langt ned. Punkterne er mærket “C-R” (Clarifications to Rules) efterfulgt af pågældende Regelnummer, “C-D” (Clarification to Definition) eller “C-P” (Clarification to Procedures) efterfulgt af Afsnitsnummer.

Klik her for senest version af R&A’s Clarification Dokumentet